Montseny

Museu Municipal Josep Aragay (equipament municipal)

Museu monogràfic dedicat a Josep Aragay (1889-1973), músic i figura important del noucentisme català.

La col·lecció recull uns 100 dibuixos, cartolines, esbossos i quaderns sobre creació contemporània, arquitectura, pintura de temàtica religiosa, mitologia, ensenyament de les belles arts i festes. El fons prové de les donacions de la vídua de Josep Aragay, i de les de Salvador Riera, entre d'altres.

Horari del museu:
dissabtes a la tarda i diumenges al matí (visites concertades).

Adreça postal:
Nou, 2
17400 Breda
Tel. 972 870 220