caes

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Visites virtuals 360º


Casa Nova de l’Obac


La Casa Nova de l'Obac és un antic mas vitivinícola de tres plantes i estil italianitzant, aixecat a començaments del segle XIX, que disposa d'espais i equipaments per al desenvolupament de programes culturals, de lleure, de formació i d'educació ambiental. Des de 1996, acull un punt d'informació a la planta baixa, on també hi ha material accessible per deixar en préstec, una exposició interpretativa sobre el Parc Natural a la primera planta i una sala polivalent amb una separació amb vidre on un apicultor mostra les abelles de la mel. Està gestionada per CIMA (Centre d'Interpretació del Medi Ambient, SL).


Cova de Mura


La Cova de Mura està condicionada per visitar-la de forma segura. Es tracta d'una cavitat natural d'uns 160 metres de fondària, formada, com la majoria de coves del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en conglomerat format per petits i grans còdols segellats per carbonat de calci, i formacions com estalactites i estalagmites. En destaca l’aragonita plomosa (flos ferri). Es pot visitar entre l'1 d'abril i el 30 de novembre, la resta de l'any hi hiberna el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), espècie prioritària al Parc Natural.


#language("interest")