Exposiciones permanenets


Exposició permanent - Els usos de l'aigua
Hora : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte de 9 a 13 h. Diumenges de 10 a1 3 h.
Lloc : Centre d'Informació de Sant Julià de Vilatorta
Població Sant Julià de Vilatorta