Pla d'acció pel Mandat 2015-2019 i Programa d'activitats


El Programa d'activitats inclou el Pla d'objectius i actuacions de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals amb continguts que responen a la voluntat d'avançar cap a l'elaboració de documents que permetin atansar-nos al que podria ser una direcció per resultats, planificant la gestió i fent-ne un seguiment continuat, de cara a avaluar i corregir els resultats obtinguts, per tal d'aconseguir una millora continuada en l'exercici de les tasques de gestió de la Xarxa de Parcs Naturals.

 

Programa d'activitats

 

 


 

Estat d'execució del Programa d'activitats

 

Manuals i codis de bones pràctiques


Guia de bones pràctiques per al desenvolupament de curses per muntanya en espais naturals protegits (Europarc-Espanya, FEDME i Diputació de Barcelona, 2016)

Diagnosi de les curses de muntanya a l’Estat espanyol des de l’òptica dels gestors d’espais naturals protegits i organismes promotors. També presenta diferents exemples de bones pràctiques a diferents espais naturals.

 

Codi de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes de muntanya  (Generalitat de Catalunya, 2017)

El codi fa una recomanació general dels procediments a seguir abans, durant i després de la realització de l’activitat esportiva, fruit del treball en equip entre diferents entitats i administracions implicades, i amb la col.lboració de la propietat, que participen en l’organització de les curses de muntanya.

Revista del Parc Agrari


Notícies del Parc Agrari del Baix Llobregat

 

Podeu consultar totes les revistes editades des de l'any 1998 en format pdf. Per descarregar-vos el fitxer premeu damunt de la imatge.

 
Revista Parc Agrari n°1 Gener 1998
Revista Parc Agrari n°2 Juny 1998
Revista Parc Pgrari n°3 Octubre 1998
Revista Parc Agrari n°4 Desembre 1998
Revista Parc Agrari n°5 Març 1999

Número 1
Gener 1998

Número 2
Juny 1998

Número 3
Octubre 1998

Número 4
Desembre 1998

Número 5
Març 1999

 
Revista Parc Agrari n°6 Abril 2000
Revista Parc Agrari n°7 Juliol 2000
Revista Parc Agrari n°8 Maig 2001
Revista Parc Agrari n°9 Novembre 2001
Revista Parc Agrari n°10 Gener 2004

Número 6
Abril 2000

Número 7
Juliol 2000

Número 8
Maig 2001

Número 9
Novembre 2001

Número 10
Gener 2004

 
Revista Parc Agrari n°11 Abril 2000
Revista Parc Agrari n°12 Juliol 2000
Revista Parc Agrari n°13 Maig 2001
Revista Parc Agrari n°14 Novembre 2001
Revista Parc Agrari n°15 Gener 2004

Número 11
Maig 2004

Número 12
Setembre 2004

Número 13
Febrer 2005

Número 14
Juny 2005

Número 15
Desembre 2005

 
Revista Parc Agrari n°16 Març 2006
Revista Parc Agrari n°17 Juliol 2006
Revista Parc Agrari n°18 Juliol 2007
Revista Parc Agrari n°19 Març 2008

Número 16
Març 2006

Número 17
Juliol 2006

Número 18
Juliol 2007

Número 19
Març 2008