Paisatge


El Montnegre i el Corredor constitueixen un conjunt muntanyenc compacte i continu de relleu més aviat suau amb un paisatge remodelat per l'activitat humana i cobert de boscos mediterranis exuberants.


Els dos massissos són, però, ben diferents. El Montnegre, més gran i abrupte, és també més salvatge i impenetrable. El Corredor, en canvi, mostra un relleu més amable i suau, de formes arrodonides per l'erosió que n'han afavorit l'ocupació agrícola de, fins i tot, les àrees centrals.


En conjunt, més del 95% de la superfície del parc és de caràcter forestal. El bosc, des de les primeries del segle XX, ha anat augmentant en extensió amb el progressiu abandonament de les terres de conreu i els masos. Solament es manté una reduïda proporció d'espais oberts de gran importància ecològica (camps, erms, pastures i prats naturals) que són el testimoni d'èpoques on l'activitat agrícola i ramadera va tingué molta més importància que a l'actualitat.


Els boscos més estesos són de caràcter perennifoli marcadament mediterrani: suredes, alzinars i pinedes. Els verds són els colors predominants en el paisatge del parc durant tot l'any .


A les obagues i parts més altes del Montnegre, s'hi troben petites àrees de caràcter centreeuropeu o atlàntic amb avellanedes, rouredes i, fins i tot, alguns peus de faig. Les extenses plantacions de castanyers que dominen en molts vessants obacs del Montnegre són una mostra de la importància cabdal que ha tingut l'activitat humana en la remodelació dels paisatges d'aquestes serres.