CAES

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Agermanaments


Parque Natural de la Sierra de Huétor (Granada)

Parque Natural de la Sierra de Huétor (Granada)

Des del maig de 1992, el parc està agermanat amb el Parque Natural de la Sierra de Huétor (Granada).Les grans similituds geogràfiques, biològiques, paisatgístiques i socials d'aquests dos parcs van afavorir aquesta cooperació. L'objectiu general d'aquest agermanament és establir i generalitzar un conjunt d'activitats per promoure i divulgar els valors naturals i culturals d'ambdós espais protegits i intercanviar informació tècnica i metodològica referent a la gestió de cada parc. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha desenvolupat un programa d'actuacions conjuntes, que inclou l'intercanvi de personal, difusió d'informació tècnica i científica, visites de grups socials vinculats als parcs, edicions de materials, activitats d'educació ambiental i col·laboració en l'aplicació de programes de prevenció d'incendis.