caes

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Agermanaments


Des del maig de 1992, el parc està agermanat amb el Parque Natural de la Sierra de Huétor (Granada).Les grans similituds geogràfiques, biològiques, paisatgístiques i socials d'aquests dos parcs van afavorir aquesta cooperació. L'objectiu general d'aquest agermanament és establir i generalitzar un conjunt d'activitats per promoure i divulgar els valors naturals i culturals d'ambdós espais protegits i intercanviar informació tècnica i metodològica referent a la gestió de cada parc. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha desenvolupat un programa d'actuacions conjuntes, que inclou l'intercanvi de personal, difusió d'informació tècnica i científica, visites de grups socials vinculats als parcs, edicions de materials, activitats d'educació ambiental i col·laboració en l'aplicació de programes de prevenció d'incendis.