Sant Llorenç-Obac

Francesc Bancells (La Mata i Vall)

Cultius extensius (lleguminoses i cereals).

Adreça postal:
08279 Mura
Tel. 936 991 327 | 619 569 853
A/e: francesc.bancells@gmail.com