caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navigation

El programa MAB


El Programa Home i Biosfera de la UNESCO (Programa MAB, per les seves sigles en anglès) va ser creat l'any 1970 amb l'objectiu de crear una xarxa mundial d'espais destinats a posar en pràctica el desenvolupament sostenible en totes les seves vessants, ambiental, econòmica, social i cultural.

 

Aquests espais, anomenats reserves de la biosfera, són àrees designades per promoure una relació equilibrada entre les societats humanes i la natura a través de pràctiques innovadores per a l'ús sostenible dels recursos naturals que contemplin la participació de les comunitats que hi viuen, l'intercanvi de coneixement, la millora del benestar i el respecte als valors culturals.

 

El projecte d'inventariar el patrimoni cultural immaterial del Montseny constitueix una d'aquestes pràctiques innovadores que vol posar en valor la contribució dels coneixements i pràctiques culturals de la població del Montseny en favor del desenvolupament sostenible.
Actualment la Xarxa de Reserves de la Biosfera està formada per 631 territoris distribuïts per 119 estats i engloba espais de gran riquesa cultural i biològica de tot el planeta.

 

El Montseny va ser declarat reserva de la biosfera l'any 1978 amb l'objectiu de:

 

  • Garantir la conservació de la diversitat biològica i cultural.
  • Ser un model en la ordenació del territori i el desenvolupament sostenible.
  • Afavorir la investigació, l'intercanvi de coneixement, l'educació i la capacitació.

 

En el moment d'iniciar el projecte el Montseny era l'única reserva de la biosfera de Catalunya i, per tant, lloc idoni per posar en pràctica aquesta primera experiència d'inventariar el patrimoni cultural immaterial.
Recentment, l'any 2013, es va incorporar una nova reserva de la biosfera catalana a la Xarxa Mundial, les Terres de l'Ebre.

 

#language("interest")

Mapa de l'inventari