caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navigation

Introducció


Aquest web s'emmarca en una iniciativa destinada a identificar i posar en valor el patrimoni cultural immaterial del Montseny. És alhora el resultat i la continuació del projecte "Metodologia per a l'inventari del patrimoni cultural immaterial a les reserves de la biosfera: l'experiència del Montseny", dut a terme entre els anys 2009 i 2011.

 

La iniciativa combina dues línies d'actuació de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). D'una banda la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, destinada a garantir la pervivència de la cultura popular i tradicional; i d'altra banda el Programa sobre l'Home i la Biosfera o Programa MAB, que preveu l'existència a tot el món d'una xarxa de reserves on es puguin posar en marxa noves formes de desenvolupament sostenible.

 

El web presenta en primer lloc l'inventari sorgit d'aquell projecte original, un inventari que es vol mantenir viu i actualitzat a través de la participació de la societat montsenyenca, tant de les persones a tall individual com de les entitats i les institucions d'aquest territori. Les aportacions que vagin arribant a través d'aquest web o d'altres vies seran analitzades i contrastades amb la col·laboració d'experts en patrimoni cultural immaterial, i serviran per anar ampliant la llista actual.

 

Per altra banda es recull la metodologia per a elaborar inventaris com aquest en altres reserves de la biosfera o, en general, en espais naturals protegits. És una metodologia fruit de l'experiència duta a terme al Montseny i que pot ser d'utilitat en altres parts del nostre país i d'arreu del món.

 

En tercer lloc, el web dedica un apartat a la contribució que el patrimoni cultural immaterial pot fer per al desenvolupament sostenible del Montseny, un desenvolupament que no només s'ha d'entendre com a respectuós amb el medi ambient, sinó també com una garantia de manteniment de la identitat cultural pròpia.

 

Finalment, l'apartat de participació és la porta d'entrada, oberta de bat a bat, per a la implicació en aquesta iniciativa de totes les persones, entitats o institucions que vulguin contribuir a la preservació del nostre patrimoni cultural immaterial i a través d'ella al desenvolupament sostenible del territori. I un últim apartat ofereix una selecció de recursos per a ampliar informació sobre els temes d'aquest web.

#language("interest")

Mapa de l'inventari