caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navigation

Reconeixement internacional


El 4 de desembre de 2013, el Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, de la UNESCO, va decidir inscriure el projecte "Metodologia per a l'inventari del patrimoni cultural immaterial a les reserves de la biosfera: l'experiència del Montseny", en el Registre de Programes, Projectes i Activitats que reflecteixen millor els Principis i Objectius de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

 

Actualment el Registre inclou únicament 11 projectes de tot el món, que el Comitè s'encarrega de promoure perquè serveixin d'exemple com a bones pràctiques. Per entrar al Registre cal que el projecte compleixi un total de 9 requisits i que l'Estat implicat presenti la candidatura corresponent. En el cas del Montseny, prèviament cal que la Generalitat, a través de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, presenti la candidatura al Consell del Patrimoni Històric Espanyol.

 

Amb aquest reconeixement internacional el Montseny es converteix en un referent mundial per a la realització d'inventaris del patrimoni cultural immaterial. El març de 2014, el projecte va ser presentat per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals en el Col·loqui Internacional sobre les Convencions de la UNESCO de 1972, 2003 i 2005, celebrat a Bergen (Noruega) i dedicat a "l'ús del patrimoni natural i cultural en el desenvolupament sostenible".

#language("interest")

Mapa de l'inventari