Activitat econòmica


La població que viu dins l'àmbit del parc majoritàriament treballa a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú en els sectors serveis o indústria; tan sols una petita part dels habitants de Torrelletes o Clariana treballen en el sector agrari, ja sigui directament o indirecta.


Els boscos de pi blanc del parc no són explotats forestalment. Tanmateix, el parc realitza en alguns casos una tasca de conservació que no seria rendible per als seus propietaris.


La vinya, tot i ser conreada per una petita part de la població, és un element integrat dins del parc ja que conforma en bona part el seu paisatge. En els darrers anys és un conreu que ha anat en augment, degut a l'èxit creixent de la denominació d'origen Penedès, i representa un element clau en l'economia de la zona.


L'entorn del parc, sobretot cap als nuclis urbans de la Gornal, l'Arboç i els Monjos compta amb una important presència de la indústria i, relacionada amb aquesta, de l'activitat extractiva de les pedreres, sota un acurat programa de control ambiental dut a terme per les mateixes empreses extractives i transformadores.