caes

Parc del Foix

Navegació

Consells i regulacions


Consells útils per a la vostra estada al parc
 

Els espais naturals protegits són indrets amb terrenys de titularitat pública i privada on es poden practicar activitats a l’aire lliure i conèixer el patrimoni natural i cultural de forma individual o en companyia.

En fer-ho, cal respectar la natura i la tranquil·litat de l’entorn evitant sorolls innecessaris, així com respectar les activitats agrícoles i ramaderes, ja que són el mitjà de vida de molts dels propietaris i habitants del parc, i també el patrimoni arquitectònic i artístic que hi trobem.

En la vostra visita als espais naturals, els informadors i els guardes forestals us poden ajudar en cas de dubte.

Visita el parc amb seguretat

Circulació motoritzada

Circulació motoritzada

Senderisme

 

 • Planifiqueu la ruta que vulgueu fer i porteu sempre un plànol per orientar-vos.

 • Procureu caminar sempre per senders o camins clarament marcats o senyalitzats.

 • Porteu calçat adient, aigua, una provisió de queviures, roba còmoda i d’abric, així com una gorra, ulleres de sol i protecció solar.

 • Si aneu en grup no perdeu el contacte visual amb la resta de companys. No abandoneu ni deixeu mai enrere un company de ruta.

 • El vent fort pot provocar la caiguda de branques i altres elements. A les crestes o les carenes, es pot incrementar el risc d’accidents. En condicions de vent intens eviteu els indrets exposats.

 • En cas de boira és fàcil desorientar-se, no abandoneu el camí principal.

 • En cas de xàfecs o tempestes amb aparell elèctric, abandoneu les crestes dels cims, els arbres aïllats i les entrades de les coves. Un bosc dens i atapeït pot servir d’aixopluc.

Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció del visitant [PDF]

 • La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h. En alguns parcs, aquesta velocitat està limitada a 20 km/h.

 • Modereu la velocitat per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.

 • El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.

 • L’erosió originada pel pas continuat i les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.

 • No aparqueu cap vehicle davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.

 • Si hi ha risc de neu o ha nevat, consulteu l’estat de les carreteres i pistes a la pàgina web del parc. Conduïu amb precaució, respecteu els senyals i les indicacions dels guardes i dels informadors.

Circulació motoritzada en espais naturals [PDF]

 • Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada.
 • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.
 • Adeqüeu la velocitat al tipus de via. Per pistes, la velocitat màxima és de 30 km/h, excepte al Parc Natural de la Serra de Collserola i al Parc de la Serralada de Marina, que és de 20 km/h.
 • L’erosió originada pel pas continuat i les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.
 • Per causes justificades, en determinades zones del parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Seguiu els consells de la circulació motoritzada.
 • Si trobeu un mastí (raça de gos de grans dimensions) que acompanya un ramat, baixeu de la bicicleta i allunyeu-vos caminant de forma calmada. Per a més informació: Com actuar si vas caminant i et trobes un mastí en el camí | WWF 

L'ús de la bicicleta als espais naturals protegits. Consells de seguretat i protecció [PDF]

 • És responsabilitat dels visitants emportar-se els residus que genera la seva activitat i reciclar-los.

 • La brossa és un reclam per a la fauna salvatge i per això no hi ha  papereres i contenidors en molts espais naturals

 • No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Emporteu-vos a casa la brossa que genereu o llenceu-la als punts de recollida dels municipis del parc.

 • Destrieu les deixalles orgàniques de les inorgàniques i llenceu la bossa al contenidor adequat.

El parc, deixeu-lo net. Com és natural, no hi volem deixalles [PDF]

 • L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.
 • Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

 • Els propietaris dels animals domèstics són els responsables que la seva conducta no pertorbi l’activitat, tant dels habitants del parc com de la resta de visitants.

 • Porteu el gos lligat. Cal que tingueu una cura especial amb la conducta dels vostres gossos o altres animals de companyia, sobretot quan us trobeu a prop de persones, d’una masia o d’un ramat.

 • Procureu no deixar els excrements dels animals, especialment als llocs amb més afluència de visitants.

 • No abandoneu mai animals domèstics; és una conducta tipificada com a infracció. Poden esdevenir animals agressius, així com perjudicials per als ecosistemes naturals.

 • Els gossos perillosos, a més d’anar lligats, han de portar morrió. S’entén per gos perillós aquell que la llei el tipifica així, però també qualsevol gos que tingui un comportament agressiu.

Al parc amb el vostre gos. Consells de seguretat i protecció [PDF]

La presència de gossos deslligats és incompatible amb l’activitat ramadera, per la molèstia que suposa per al bestiar i pels possibles danys i perjudicis que pot provocar.

 • Porteu el gos lligat a les zones de pastura. Els gossos deslligats poden espantar els ramats i causar-los danys.

 • No portar el gos lligat pot constituir una infracció administrativa susceptible de ser sancionada, segons les ordenances municipals de què disposen diversos municipis del parc.

 • Estan exempts d’aquesta prohibició els gossos dels pastors, que cuiden i vigilen els ramats.

 • La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, altres animals, objectes, vies i espais públics i en el medi natural.

El vostre gos i els ramats al Montseny [PDF]

 • Els itineraris senyalitzats permeten conèixer el patrimoni natural i cultural.

 • Utilitzeu la xarxa de pistes i camins indicats.

 • Si fas servir bastons, posa taps de goma a les puntes per tal de minimitzar l’erosió del sòl.

 • La Xarxa de Parcs Naturals disposa de més de dos-cents itineraris senyalitzats. Els podeu veure a la web i app (Gooltracking) i a Wikiloc.

Itineraris de la Xarxa de Parcs Naturals

 
 • Amb caràcter general, la circulació a cavall s'admet en els camins de més de 3 metres d'amplada i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

 • La circulació a cavall es farà amb precaució, en renglera i en grups reduïts, de menys de 12 cavalls.

 • En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris dels camins, especialment els vianants que gaudeixen sempre de preferència.

 • Només es podrà circular a cavall pels itineraris i camins senyalitzats a tal efecte.

 • L’escalada és una activitat esportiva especialitzada per a la pràctica de la qual es recomana tenir formació.

 • Si practiqueu l'escalada, feu-ho amb la màxima seguretat i en les èpoques i els llocs permesos.

 • És prohibida la instal·lació de vies ferrades i el descens d'engorjats i barranquisme.

Consulteu la reglamentació existent i les zones permeses per practicar l'escalada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, al Parc del Garraf i al Parc d'Olèrdola i el Parc del Foix.

 • L'espeleologia és una activitat esportiva especialitzada per a la pràctica de la qual es recomana tenir formació. És important comunicar a quina cova o avenc s'anirà.

 • Dins d'algunes cavitats, es pot produir hipòxia, a causa d'una baixa concentració d'oxigen. És aconsellable que porteu dispositius per quantificar l'oxigen i, si la mesura n’indica una concentració baixa, ho informeu a l'oficina del parc o a la Federació Catalana d'Espeleologia.

 • Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, les cavitats on s'ha detectat aquest problema són els avencs de la Brega, la canal de les Teixoneres, l'Illa, les Cantarelles, els Caus d'en Guitart i les Piques. L'accés als avencs del Daví i de Castellsapera és regulat, a fi de protegir la fauna cavernícola. No es permet l'entrada entre l'1 de novembre i el 31 de maig.

 • El Garraf és un massís càrstic amb multiplicitat d'avencs. Us recomanem que extremeu la precaució quan camineu pel Parc. No sortiu dels senders senyalitzats i tingueu cura dels infants i dels animals de companyia.

 • La caça és regulada per llei pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i únicament és permesa als vedats de caça existents.

 • La població de senglars (Sus scrofa), un animal salvatge molt freqüent, ha augmentat força en els darrers anys. És per aquest motiu que la caça és una de les activitats que permet el control de la població de senglars.

 • Si els senglars tenen més aliment disponible augmenta la seva productivitat i s'afavoreix un creixement de les seves poblacions És molt important abstenir-se de donar menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge. És una actuació prohibida per la normativa vigent, atès que resulta contraproduent perquè s’alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu, i perden la por a les persones.

 • Pel mateix motiu, cal assegurar-se de tapar correctament els contenidors d’escombraries després d’abocar-hi la brossa. També cal disposar de sistemes de recollida d'escombraries adequats, especialment en urbanitzacions i altres indrets propers al medi natural.

 • Cal mantenir-se allunyat dels senglars, atès que podrien respondre de forma violenta, especialment si es tracta de grups de femelles amb cries o si es va acompanyat de gossos. Sempre que es circuli amb vehicle pel parc, és necessari extremar la precaució per tal d’evitar possibles accidents.

 • Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada. Davant del risc d'expansió de la pesta porcina africana que en molts països d'Europa afecta els senglars i els porcs domèstics, en cas de trobar un senglar mort sense causa aparent, no el toqueu i aviseu als Agents Rurals (tel. 935 617 000).

La caça del senglar al Montseny. Una activitat regulada per controlar-ne la població. [PDF] 

 • Respectar en tot moment la senyalització i no allunyar-se dels camins principals i equipaments per tal d’evitar córrer riscos innecessaris.

 • Respectar les indicacions si els camins estan tancats durant la batuda.

 • Transitar per camins allunyats de la zona de batuda i mai camp a través.

 • En el cas de trobar gossos de caça (porten collars d’un color viu o collars amb GPS amb una antena), no els agafeu, ni us els emporteu, ni els doneu menjar.

El senglar, impacte i precaucions [PDF]

 • La pesca només és permesa en les zones de pesca controlada (ZPC) durant els períodes aptes establerts, amb la corresponent llicència i permís de pesca, i d’acord amb el que determina la legislació vigent.

 • A l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és permesa a les ZPC de la riera Major i del pantà de Sau, així com a la zona de pesca lliure sense mort de la riera Major.

 • El Parc del Foix disposa d'una normativa de regulació de l'activitat de la pesca al pantà de Foix: 

Per motius sanitaris i mediambientals, resta prohibida la pesca a tot el pantà, excepte per a les competicions oficials, degudament autoritzades. La zona on es podrà realitzar les esmentades competicions oficials (Escenaris de Pesca) és L'Alzina; carretera BV-2115 del km 12.

D'altra banda i degut a l'estat sanitari de l'aigua, es prohibeix també el bany i tot tipus d'activitat aquàtica, així com la utilització de peixos o qualsevol altre producte provinent del pantà per al consum. Si observeu qualsevol anomalia o teniu alguna consulta o incidència relacionada amb el pantà o el seu entorn, informeu ràpidament a algun dels telèfons següents:

- Emergències, 112
- Guardes del Parc del Foix, 639 347 713
- Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, 935 617 000

Les sancions per pesca no autoritzada poden ser de 301 a 3.000 euros.

Regulació de la pesca [CA]
Regulació de la pesca [ES]
Regulació de la pesca [EN]
Regulació de la pesca [FR]
Regulació de la pesca [AR]
Regulació de la pesca [ZH]
Regulació de la pesca [RO]
Regulació de la pesca [RU]

 

 

 • Per protegir les poblacions de fauna autòctona, està prohibit alliberar animals de companyia o forans que les puguin desplaçar del seu hàbitat.

 • Si trobeu alguna tortuga, respecteu-la. És una espècie protegida i la seva captura i tinença són sancionades per la Llei de protecció dels animals. No està permès deixar anar tortugues als parcs.

 • Si trobeu un poll o una cria d’animal perduda deixeu-la on està, ja que treure-la del seu hàbitat la condemna a mort.

 • La normativa vigent prohibeix alimentar els animals salvatges ja que resulta contraproduent perquè s’alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu.

 • Els aprofitaments forestals són activitats tradicionals a la majoria dels parcs. Les tales d’arbres és regulada per la Llei forestal de Catalunya i la normativa dels parcs.

 • Les castanyes només es poden recollir per al consum propi i amb l’autorització dels propietaris dels arbres.

 • Sacsejar les branques o colpejar-les per fer caure les castanyes perjudica els castanyers. Només es poden collir les castanyes, ja madures, quan han caigut de l’arbre.

Castanyes i castanyedes. Recomanacions [PDF]

 • A Catalunya, la recollida de pinyes de pi pinyoner està permesa de l’1 de novembre al 15 de maig amb una llicència i l’autorització del propietari del terreny.

 • Només es poden collir les pinyes que estan madures i és obligatori deixar un mínim de cinc pinyes a l’arbre per permetre la seva regeneració natural.

 • No complir amb aquesta normativa posa en risc la producció de pinyes de l’any següent i comporta una infracció administrativa.

La funció principal dels bolets és descompondre la fullaraca. Per això, si n'aneu a buscar no malmeteu el bosc utilitzant eines o furgant la terra.

Colliu només els bolets que conegueu bé.

Bolets. Consells per collir-ne [PDF]

El boix grèvol és un arbre escàs que proporciona refugi i aliment a moltes espècies animals. És protegit per la llei i la recol·lecció, tant de l’arbre com de les seves parts, és penalitzada.

El margalló és una espècie protegida per la llei i la seva recol·lecció és penalitzada.

La Generalitat de Catalunya regula la recol·lecció professional i comercialització del llentiscle per evitar l'extracció massiva i descontrolada d'aquesta planta, que no és una espècie protegida però té un alt valor comercial.

Les pedres i el rocam dels parcs estan protegits i no és permès ni alterar-los ni extreure'ls.

 • No és permès fer foc ni barbacoes fora dels espais habilitats.

 • Cal ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi, com ara les cigarretes, la circulació motoritzada o l’abandonament de deixalles.

 • Doneu l’alerta si detecteu una fumera sospitosa. Aviseu al 112. 

Prevenció d'incendis forestals [PDF] 

Revetlles sense incendis. Protegim els espais naturals [PDF]