CAESEN

Parc del Garraf

Navegació

Patrimoni construït


Autor: XPN

Autor: XPN

Les dures condicions que imposa el medi físic no han permès la construcció de grans monuments en aquest àmbit geogràfic. Les restes dels castells d'Eramprunyà i Olivella, dins les rutes més clàssiques de l'excursionisme al Garraf, il·lustren el període de les guerres de marca contra els sarraïns. Dins d'aquest mateix context, però posteriors, les torres del sector costaner, aïllades o adossades a algunes masies, donen testimoni del perill permanent provinent del mar. Un bon exemple del romànic de la zona és la petita església d'Olivella.

Autor: XPN

Autor: XPN

Amb tot, l'arquitectura de la masia i de l'activitat agrària és la més representativa del Garraf. D'una banda, la gran casa vinculada sovint a l'explotació de la vinya, com can Marcer, mas Quadrell o can Grau, avui propietat de la Diputació; de l'altra, la masia relacionada amb la ramaderia de cabra, molt peculiar al massís, de dimensions molt reduïdes i voltada de tanques de pedra seca, com mas Maiol, el Carxol o Vallgrassa, aquesta darrera rehabilitada com a equipament pedagògic. Sovint, aquestes masies s'agrupen en petits nuclis de tres o quatre unitats, com Campdàsens o els Masets, que en el cas de Jafre assoleix la dimensió de veritable poblet, avui abandonat. Un altre dels elements característics d'aquesta activitat constructiva són els innombrables murs de pedra seca que s'estenen arreu del massís, formant petites feixes que constitueixen un tret fonamental del paisatge. I també les petites barraques de vinya de planta circular i cúpula falsa de pedra seca, representants característiques d'una de les expressions més arcaiques de l'arquitectura mediterrània. Dins d'aquest repertori de la petita construcció vinculada a l'aprofitament dels recursos naturals, cal fer esment de les pletes destinades a tancar el ramat.

Autor: XPN

Autor: XPN

 

 

D'aquest patrimoni edificat, cal ressaltar quatre elements especialment significatius: el celler Güell i la Pleta, obres de l'arquitecte modernista Berenguer; l'hospital d'Olesa de Bonesvalls, un dels exemples més ben conservats de l'arquitectura hospitalària medieval, i el singular conjunt del palau de Plana Novella, al bell mig del Garraf.

Avinyonet del Penedès

Masies i altres construccions residencials

 

Santa Susanna

 

Descripció: masia fortificada, de grans dimensions, enlairada al cim d'un petit turó i que presideix els camps de conreu que l'envolten. Exemple magnífic de l'arquitectura catalana en la tipologia concreta de la casa pairal agrícola, dotada d'elements defensius.

Cronologia amb dates: 1150/1789.

Estat de conservació: l'edificació es troba en bon estat de conservació si bé precisa de reparacions d'importància. S'utilitzat de forma permanent.

Protecció existent: Legal/Declarat/BIC/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret protecció castells R-I-51-5189.

 

 

Jaciments arqueològics

 

Santa Susanna

 

Tipus de jaciment: 1.01.2.2./ Lloc d'habitació amb estructures conservades

Cronologia amb dates: -100/286

Estat de conservació: 3./ Regular

 

 

Mas Vendrell

 

Tipus de jaciment: 1.01.1/ Lloc d'habitació sense estructura

Cronologia amb dates: -300/ -50

Estat de conservació: 3./ Regular

Begues

Masies i altres construccions residencials

 

Cal Jaques

 

Descripció: masia característica del massís en la tipologia de caire essencialment agrícola, excel·lent exemple de les formes característiques d'ocupació del territori al Garraf.

Conservació: la construcció es troba en un estat de degradació molt avançat, abandonada i fora d'ús.

 

 

El Carxol


Descripció: masia característica del massís, en la tipologia de caire agrícola; exemple representatiu de la migradesa arquitectònica i constructiva de l'agricultura del Garraf.

Conservació: la construcció es troba en un estat de degradació molt avançat, abandonada i fora d'ús.

 

 

 

Vallgrassa 

 

Descripció: masia característica del massís en el seu doble vessant residencial i ramader, amb un excel·lent cobert lateral. El topònim fa referència, sens dubte, a la fertilitat que deuria presentar d'antic aquest lloc.

Conservació: la construcció fou totalment restaurada i rehabilitada anys enrera. Hores d'ara, és un centre d'interpretació del parc.

 

 

Jaciments arqueològics

 

Puig de la Mola

 

Tipus de jaciment: 1.01.1/Lloc d'habitació sense estructures 1.04./ Lloc de centre de reproducció i explotació.

Cronologia amb dates: -650/ -50 ; 800/1492.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Cova Cassimaya

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.1./Cova natural d'enterrament Inhumació.

Cronologia amb dates: -2200/-50.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Castelldefels

Masies i altres construccions residencials

 

Can Ganxo

 

Descripció: masia característica del massís, en la tipologia de caire essencialment agrícola, sense cap tret especialment significatiu.

Conservació: recentment ha estat restaurada i rehabilitada i, hores d'ara, opera com a equipament públic de l'espai natural protegit.

 

 

Construccions agrícoles

 

Pleta dels Vaquers

 

Descripció: corral a l'aire lliure amb una barraca de falsa cúpula amb la volta ensorrada, esmentat documentalment ja a la segona meitat del segle XVI. 

Gavà

Edificis religiosos

 

Mare de Déu Bruguers

 

 

Masies i altres construccions residencials

 

Mas Passoles

 

 

 

Construccions militars i fortificades

 

 

 

Castell d'Eramprunyà 

 

Descripció: exemple característic del castell roquer, clarament relacionat amb la defensa de la Marca.

Estat de conservació: llevat de sectors molt localitzats, el castell es troba en estat ruïnós.

Protecció existent: Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949 Decret de protecció de castells, número de registre R-I-51-5484.

 

 

Jaciments arqueològics

 

 

Castell d'Eramprunyà 

 

Tipus de jaciment: 1.10.4./ Varis desconeguts.

Cronologia amb dates: -650/ - 50.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Turó de la Sentiu

 

Tipus de jaciment: 1.01.1/Lloc d'habitació sense estructures.

Cronologia amb dates: -650/-50.

Estat de conservació: 3./ Regular.

Olesa de Bonesvalls

Contruccions agrícoles

 

Corral de l'Esquerrà

 

Descripció: exemple molt característic de l'arquitectura relacionada amb la ramaderia de cabra. Petita edificació composta d'un cobert de dimensions reduïdes, amb un clos descobert delimitat per murs de pedra seca.

Conservació: molt deteriorat. Fora d'utilització permanent.

Olivella

Edificis religiosos

 

Antiga església d'Olivella

 

Descripció: esglesiola romànica situada en un dels vessants del turó on s'enlairen les restes de l'antic castell, construcció amb la qual es relaciona. Planta d'una sola nau closa per un absis semicircular, ambdós elements coberts amb volta grassa de pedra.

Conservació: la construcció es troba en un estat de degradació molt avançat, abandonada i fora d'ús.

 

 

Masies i altres construccions residencials

 

Les Piques

 

Descripció: masia característica del massís, de grans dimensions i que conservava alguns elements de cert interès, com els revoltons encofrats de guix. El topònim fa referència sens dubte a les deus d'aigua que subministren a Palau Novella.

Conservació: la construcció es troba en un estat de degradació molt avançat i avui és ja una ruïna.

 

 

 

Can Grau 

 

Descripció: masia característica del massís en la tipologia de caire essencialment agrícola, sense cap tret especialment significatiu llevat de les seves grans dimensions.

Conservació: als anys 60, l'edifici patí reformes profundes que comportaren la destrucció d'un sector força important del conjunt. Recentment, ha estat restaurada i rehabilitada i, hores d'ara, opera com a equipament públic de l'espai natural protegit.

 

 

Corral Nou

 

Descripció: petita masia, amb els trets característics de l'activitat ramadera, com denota la seva pròpia denominació.

Conservació: l'edifici està força deteriorat i no s'utilitza de forma permanent.

 

 

Maset de Dalt

 

Descripció: agrupació de masies al llarg d'un eix longitudinal, en forma d'estrany carrer. Construccions molt migrades, amb els materials i tècniques constructives habituals al Garraf.

Conservació: conjunt abandonat i, pràcticament, enrunat.

 

 

Mas Vendrell

 

Descripció: petita masia d'ús essencialment ramader característica de la migradesa de recursos i mitjans de l'arquitectura del Garraf.

Conservació: l'edifici es troba abandonat i amenaça ruïna total.

 

 

Mas Llorenç

 

Descripció: masia de caire essencialment agrícola.

Conservació: l'edifici està molt deteriorat, si bé manté un règim d'ús parcial.

 

 

Can Morgell

 

Descripció: masia de caire essencialment agrícola, caracteritzada per l'agregació orgànica de volums.

Conservació: molt deteriorada i, actualment, fora d'ús.

 

 

La Fassina

 

Descripció: masia de caràcter essencialment agrícola, tot i que la seva denominació assenyala amb claredat una funcionalitat de caire industrial, probablement relacionada amb la fabricació de destil·lats.

Conservació: Ocupada de forma permanent.

 

 

Can Marcet

 

Descripció: masia de grans dimensions, enlairada al cim d'un petit turó. Es caracteritza pel gran nombre de construccions complementàries agregades al volt de l'edificació principal.

Conservació: l'estat de conservació és bo; la utilització, com a residència i unitat de producció agrària, és permanent.

 

 

Can Ramonet

 

Descripció: masia de caire essencialment agrícola.

Conservació: molt deteriorada i, actualment, fora d'ús.

 

 

Casa Nova

 

Descripció: conjunt compost per dues edificacions. A la part baixa, una antiga masia voltada de coberts i construccions auxiliars que manté els trets característics de la tipologia del Garraf. A la part superior, a l'altre costat de la pista, se situa un segon edifici -record llunyà i migrat de les viles pal·ladianes- destinat essencialment a l'estiueig.

Conservació: la masia està força deteriorada i no s'utilitza. Per contra, l'altre edifici es conserva en un relatiu bon estat i s'utilitza com a residència temporal.

 

 

Construccions militars i fortificades

 

Antic castell d'Olivella

 

Descripció: restes d'un antic castell de Marca, en què s'endevina una planta general de forma quadrada. Molt deteriorat per la superposició de construccions de data recent.

Cronologia: segle X (probable).

Conservació: absolutament arruïnat, fins el punt que molts dels murs del castell es confonen amb els marges d'antics conreus.

Protecció existent: Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949 Decret de protecció de castells. Sense número de registre.

 

 

Nuclis edificats

 

Jafre de Garraf

 

Descripció: agregació de diversos edificis, de diferents característiques i èpoques constructives, en forma de petit agregat rural. Destaquen del conjunt edificat l'antiga església parroquial i l'edificació principal al voltant de la qual s'estructura la resta de construccions, en particular la seva façana lateral.

Conservació: en estat de deteriorament molt avançat, amb alguns sectors totalment ensulsiats. Abandonat i fora d'ús la totalitat del conjunt. Es troba en projecte una primera fase d'intervenció al nucli edificat i a l'església.

 

 

Altres

 

Barret del Rector

 

Descripció: formació rocosa de gran tradició etnològica a la comarca. Alguns investigadors la consideren restes d'una primitiva estructura megalítica, molt probablement un dolmen.

 

 

La Plana Novella

 

Descripció: Edifici insòlit en el paisatge del Garraf i sens dubte, el de major càrrega significativa, estranya barreja de colònia agrària i falansteri utopista. El conjunt el formen un seguit de construccions molt diverses, desenvolupades en un vocabulari eclèctic molt peculiar.

Època: segle XIX

Conservació: ocupat permanentment per una comunitat religiosa. Bon estat de conservació.

 

 

Jaciments arqueològics

 

El Molinot Puig Molí

 

Tipus de jaciment: 1.01.2./ Lloc d'habitació amb estructures.

Cronologia amb dates: -650/ -50 ; 476/1453.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Cova del Tramper

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.1.2./ Cova natural d'enterrament. Inhumació col·lectiva.

Cronologia amb dates: -4000/ -3500 ; -1800 / -650.

Estat de conservació: 3./Regular.

 

 

Puig de la Mola

 

Tipus de jaciment: 1.01.1/Lloc d'habitació sense estructures 1.04./ Lloc de centre de reproducció i explotació.

Cronologia amb dates: -650/ -50 ; 800/1492.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Les Piques

 

Tipus de jaciment: Lloc d'habitació.

Cronologia amb dates: edat del bronze o edat del ferro.

Estat de conservació: Dolent.

 

 

Cova Xaro

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.1.2./Cova natural d'enterrament. Inhumació col·lectiva.

Cronologia amb dates: -1800 / -650.

Estat de conservació: 3./Regular. 

Sant Pere de Ribes

Masies i altres construccions residencials

 

 • Sumidors
 • El Racó
 • Can Espacs (Corral de Cabdet)
 • Can Bartomeu
 • Can Almirall
 • Caseta de Can Tabaco
 • Can Pere

 

 

Jaciments arqueològics 

 

 

La Creueta

 

Cronologia amb dates: -1800/1500.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Protecció existent: Legal/Plans Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

 

 

El Castellot

 

Tipus de jaciment: runes d'un castell. Consta de dos valls i d'una construcció de 27x22 metres. Els murs són de tàpia i es conserven prou bé com per presentar la planta de les cambres. El mur exterior de l'Oest té prop de dos metres i mig d'alçada i presenta diverses sageteres.

Cronologia amb dates: medieval, s. XIII.

Protecció existent: Legal/Declarat/D.22-4-1949. BOE 5-5-1949 Decret de protecció de castells. Sense número de registre.

 

 

Coves de Roca Rubí

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.1.2./Cova natural d'enterrament. Inhumació col·lectiva.

Cronologia amb dates -220/ -50.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Protecció existent: Legal/ Plans Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

 

 

Les Tirenques

 

Tipus de jaciment: 1.02.1.1./ Lloc d'enterrament. Inhumació aïllada.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Forats de Sant Bori (d'en Bori)

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.1.2./Cova natural d'enterrament. Inhumació col·lectiva.

Cronologia amb dates: -1800/-650.

Estat de conservació: 4./ Dolent.

 

 

La Cova Negra

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.1.2./ Cova natural d'enterrament. Inhumació col·lectiva

Cronologia amb dates: -2200/ -50.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Protecció existent: Legal/ Plans Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

 

 

El Vilar

 

Tipus de jaciment: 1.02.1.2.1./Lloc d'enterrament. Inhumació col·lectiva. Necròpolis.

Cronologia amb dates: 988/1150.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Protecció existent: Legal/Plans Ordenació/Pla General de Sant Pere de Ribes.

 

 

Balma del Coster Mitger

 

Tipus de jaciment: Petit taller de sílex.

 

 

Allò en Rosell

 

Tipus de jaciment: 1.01.1./ Lloc d'habitació sense estructures.

Cronologia amb dates: -350/14.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Protecció existent: Legal/Pla d'Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

 

 

Avenc del mas de Mossèn Alba / Avenc del maset d'en Quadres

 

Tipus de jaciment: 2.01.2.2.2./Cova natural d'enterrament. Incineració col·lectiva.

Cronologia amb dates: -1200/192.

Estat de conservació: 3./Regular.

Protecció existent: Legal/ Plans Ordenació / Pla General de Sant Pere de Ribes.

Sitges

Edificis religiosos

 

La Trinitat

 

Descripció: exemple característic de la tipologia dels santuaris marians de la costa catalana.

Època: finals dels segle XVII.

Conservació: f'estat de conservació és bo. Utilització no permanent.

 

 

Masies i altres construccions residencials

 

Mas Quadrell

 

Descripció: masia de grans dimensions, enlairada al cim d'un turó que domina el paisatge de la rodalia. Construcció molt representativa de la masia agrícola del massís.

Conservació: l'estat de conservació de l'edifici és bo, i es troba en règim d'utilització permanent.

 

 

Can Maiol

 

Descripció: agregació de diverses entitats arquitectòniques que formen un conjunt aparentment unitari. És un dels exemples més representatius de l'arquitectura del massís.

Conservació: l'estat general de conservació del conjunt és força dolent, llevat d'alguns sectors que, de forma precària, han estat consolidats i rehabilitats. Aquesta part és utilitzada de forma no continuada per una societat de caçadors. La resta roman abandonada.

 

 

Les Basses

 

Descripció: masia de construcció relativament moderna i de tipologia poc habitual en el massís.

Conservació: L'estat de conservació de l'edifici és molt dolent, amb diversos sectors ja ensulsiats. Abandonat.

 

 

Casa Vella

 

Descripció: petita masia, essencialment agrícola, situada en un petit fondal antigament conreat.

Conservació: l'edifici és pràcticament una ruïna. Abandonat.

 

 

Can Planes

 

Descripció: és una masia de grans dimensions i elevat interès arquitectònic. A tocar de l'edificació principal, encara que sense comunicació directa amb ella, se situa una torre de guaita de planta quadrada.

Conservació: l'estat general de conservació és satisfactori.

Protecció existent: Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de castells. Sense número.

 

 

Can Lluçà

 

Descripció: petita masia d'ús eminentment agrícola.

Conservació: l'estat de conservació de l'edifici és bo. Utilitzada de forma permanent.

 

 

Campdàsens

 

Descripció: singular agrupació de diverses construccions, entre les quals destaquen diverses masies de caire agrícola, una petita capella i una torre de guaita de planta quadrada.

Conservació: l'estat general de conservació és bo. Els edificis són utilitzats de forma permanent

Protecció existent: Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de castells. Número de registre R-I-51-5718.

 

 

Ca l'Amell de la Muntanya

 

Descripció: masia de grans dimensions, on concorren els trets tipològics de la instal·lació agrícola i les pràctiques constructives característiques del Garraf. Integrada a la fàbrica principal de la masia, se situa una torre de guaita de planta circular, amb el coronament molt modificat. Prop de la casa antiga, es troba un petit edifici -de construcció més recent- molt probablement destinada a l'estiueig.

Època: torre, molt probablement, del segle XVI, així com part de la masia. Edifici annex, darrers anys del segle XIX.

Conservació: l'estat general de conservació és força bo, si bé s'observen diversos sectors que necessiten de reparacions importants.

Protecció existent: De la torre defensiva. Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de castells. Número de registre R-I-51-5717

 

 

Construccions agrícoles

 

La Pleta

 

Descripció: com el seu propi nom indica, es tracta d'una construcció destinada a estatjar els ramats. Cal destacar-ne el gran pati, davant la casa principal, així com la peculiar resolució del broc de la cisterna. Construcció modernista.

Època: primers anys del segle XX.

Autor: F. Berenguer i Mestres (probable).

Conservació: l'edifici ha estat rehabilitat molt recentment com a oficina de l'òrgan gestor de l'espai natural i centre de recepció de visitants.

 

 

Construccions militars i fortificades

 

El Castellet de Garraf

 

Descripció: restes d'una primitiva construcció de caire militar, avui perduda.

Conservació: Ruïna.

Protecció existent: Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de castells. Número de registre R-I-51-5713.

 

 

Jaciments arqueològics

 

Puig d'en Boronat

 

Tipus de jaciment: 1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures.

Cronologia amb dates: -350 / - 50.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Coll Blanc

 

Tipus de jaciment: 1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures.

Cronologia amb dates: -250/ -50.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Cofurna de Can Planes

 

Tipus de jaciment: Lloc d'habitació.

Cronologia amb dates: medieval.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Cova del Duc / Cova del Tro

 

Tipus de jaciment: 2.02.2.1.2 (Abrics i similars d'enterrament i habitació col·lectius).

Cronologia amb dates: -2200/ -650.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Castellot de Campdàsens

 

Tipus de jaciment: Assentament militar.

Cronologia amb dates: medieval (s. XII).

Estat de conservació: 4./Dolent.

Protecció existent: Torre defensiva. Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de castells. Número R-I-51-5714.

 

 

Ca l'Amell de la Muntanya

 

Tipus de jaciment: 1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures 1.02.1.2.1./Lloc d'enterrament. Inhumació col·lectiva. Necròpolis.

Cronologia amb dates: -650/476; 400/1492.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

La Falconera

 

Tipus de jaciment: 1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures.

Cronologia amb dates: -1800/ -650.

Estat de conservació: 4./Dolent.

 

 

Els Covarrons

 

Tipus de jaciment: 2.02.2.1.2./Abrics i similars d'enterrament. Inhumació col·lectiva.

Cronologia amb dates: -1800/ -650.

Estat de conservació: 4./Dolent.

Vilanova i la Geltrú

Masies i altres construccions residencials

 

Mas de l'Artís

 

Descripció: masia originària de planta rectangular composta de planta baixa i planta pis amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana principal i dues crugies paral·leles a aquesta, amb l'escala central i l'accés desplaçats. Cossos de magatzems, cellers i habitatges de cobertes a dos vessants. Cos modern destinat a habitatge principal, de volumetria potent, de planta sensiblement rectangular, amb cobertes compostes de les que sobresurt una torratxa.

Època: segle XIII

Estat de conservació: bo, en general, tot i que encara que hi ha bigues en mal estat.

interest

Mapa del parc

Mapa del Garraf

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació