Regulació de l'acampada


L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

 

Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

 

Àrees d'acampada incloses dins dels equipaments dels parcs

 

Càmpings situats a l'interior o a l'entorn de l'àmbit dels parcs

Regulació de la caça al Montseny


La caça del senglar és una activitat tradicional fortament arrelada al Montseny, on es porta a terme,pràcticament amb el mateix sistema de cacera (la batuda), ja des de principi del segle XX. Les poblacions de senglar han experimentat augments molt importants en les darreres dècades a causa de l'important increment de la superfície forestal arreu de Catalunya, la manca de depredadors naturals i la baixa activitat humana en els boscos.

El Montseny és un dels espais de Catalunya amb una densitat més elevada de senglars. Això causa conflictes perquè provoquen danys als conreus, accidents a les carreteres i també poden afectar altres espècies de la fauna. Actualment, a causa de l'absència de grans depredadors, la caça és el principal mecanisme per controlar el creixement de les poblacions de senglars.

La caça del senglar és una activitat estrictament regulada i es desenvolupa dintre d'un període hàbil, que estableix cada any la Generalitat de Catalunya. En els darrers anys, aquesta activitat és permesa des de principi de setembre fins a final de febrer. Fora d'aquest període, els caçadors poden col·laborar a controlar els danys del senglar, caçant amb autoritzacions excepcionals.

 

Normes per als caçadors, quan estiguin fent una batuda

 

 • Dur una peça de roba de colors d'alta visibilitat, dins la gamma del groc al vermell (Resolució MAB/2308/2003).
 • No posar les parades en una franja de menys de 50 m a cada costat de les carreteres o a menys de 25 m dels camins públics, ni a menys de 100 m dels nuclis habitats o a menys de 50 m d'edificis habitables aïllats, jardins o parcs d'ús públic. Tampoc no és permès disparar en direcció a aquests llocs (Decret 506/1971).

Senyalitzar els accessos a les zones on es duu a terme una batuda.

 

Normes per a la resta de persones, quan es trobin en una zona on es fa una batuda

 

 • Respectar aquesta activitat, tradicional i necessària per controlar les poblacions de senglars.
 • Respectar la senyalització informativa de la batuda. Intentar no passar per les zones indicades i escollir recorreguts alternatius si és possible. En cas contrari, cal avisar algun caçador o fer evident la nostra presència al bosc per evitar accidents.
 • En cas de dur gos, portar-lo lligat.
 • Els usuaris de quads i motos han de recordar que només és permesa la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a 4 m (Llei 9/1995) i respectant les normes de circulació.
 • En general, s'han d'evitar pistes que estiguin senyalitzades amb avís de cacera del senglar. Cal tenir en compte que la presència de vehicles o de persones pot provocar el fracàs de la batuda o accidents amb els gossos i els caçadors.
 • La caça al Montseny [pdf]

L'ús de la bicicleta


Per conciliar aquesta pràctica esportiva amb la resta d’usuaris i amb el medi natural, us demanen que seguiu les indicacions i recomanacions següents: 

L'ús de la bicicleta als espais naturals protegits

 • Respecteu el medi natural, els béns i les propietats, tant públiques com privades, posant especial atenció a fer compatible l’execució de l’activitat amb el gaudi d’altres possibles usuaris del parc.
 • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.
 • Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de tres metres d’amplada. Un dels efectes del pas continuat de bicicletes és la compactació del sòl. Circular per corriols, rieres, tallafocs, roquissars, camp a través i petits senders produeix aquest efecte i redueix la bona permeabilitat del terreny.
 • Adeqüeu la velocitat a les característiques de la via per evitar situacions de risc i garantir la seguretat de la resta de visitants, especialment en els llocs més freqüentats. No feu maniobres brusques que puguin provocar perill o ensurts, com ara atropellaments de persones o de fauna silvestre, principalment en descensos i amb el terra lliscant.
 • L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària, a banda de provocar pèrdua de sòl o vegetació. També la pols que aixeca pot molestar les persones que caminen pel mateix indret.
 • El soroll i la cridòria quan es circula en grup són molt molestos per a la resta de visitants i poden ser perjudicials per a la fauna del parc, especialment per a espècies sensibles com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • Seguiu sempre les indicacions que la senyalització estableixi.
 • Per causes justificades, en determinades zones del parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Per a la vostra seguretat, feu servir el casc i els reflectants. No useu els auriculars mentre aneu en bicicleta. Si circuleu en grup, faciliteu els avançaments.
 • No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.
 • Els paisatges dels espais naturals protegits els configuren elements agraris, naturals i arquitectònics. Gaudiu-ne i preserveu-lo per a les generacions futures.

Diptic - L'ús de la bicicleta als espais naturals protegits - Consells de seguretat i protecció

 

Circulació motoritzada


 • La circulació motoritzada del parc es desenvoluparà de manera ordenada i respectuosa amb el medi. L'excés de velocitat pot provocar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km / h. El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L'erosió originada per les derrapades provoca l'aparició de sots i guals en la xarxa viària. Circular amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra mullat.
 • Els camins, senders i senders són d'ús exclusiu per als vianants.
 • La circulació de vehicles es limitarà a les pistes obertes al públic i no està permesa camp a través, per tallafocs o per les vies de rierols.

 

Normativa vinculada:

 • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
 • Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'accés motoritzat al medi natural.
 • Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
 • Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.

 

Díptic amb consells i recomanacions:

 

interest