caes
Educació ambiental

Educació ambiental

Navegación

Fent-ho possible


Fent-ho possible

El projecte de l’ApS “Fent-ho possible” s’adreça als alumnes de 3r de la ESO dels centres educatius de Terrassa i els beneficiaris del servei són els alumnes de les escoles d’educació especial Crespinell, Heure i Fàtima. El projecte se’n marca en els àmbits de l’educació ambiental i l’accessibilitat universal als parcs naturals.

 

El propòsit d’aquest servei comunitari és que l’alumnat de l’ESO participi a fer activitats, més accessibles i inclusives per a tothom en els parcs  i que contribueixin en la configuració de les adequacions i les adaptacions necessàries per tal que l’alumnat de l’educació especial pugui gaudir i aprendre en i de la natura. Aquesta participació de l’alumnat del 3r curs de l’ESO també  ajuda a difondre i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat del col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual i les dificultats que pateixen per la manca de les mesures d’accessibilitat universal que encara hi ha arreu.

 

Per aconseguir aquest repte, s’ofereix a l’alumnat de l’ESO que fa el servei comunitari  9 sessions d’una hora de durada cadascuna de treball preparatori i 2 sessions de treball pràctic d’una durada aproximada de 10 hores totals. Les 10 sessions de treball preparatori es divideixen en tres sessions dedicades a la immersió i la sensibilització de l’alumnat en el tema i set sessions formatives. Les tres sessions de sensibilització consten d’una presentació de l’ApS, una entrevista a un/a estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mig d’Atenció a les persones en situació de dependència per conèixer la seva experiència i les seves expectatives laborals en el sector i, finalment, una darrera sessió que és un taller dirigit per tres persones integrants de la Cooperativa de Treball TEP conformada amb discapacitat intel·lectual que pretén transmetre les dificultats que pateixen en el sí una societat poc inclusiva.

Pel que fa a les 7 sessions formatives aquestes consten de: (formació d’equips, llistat de tasques a fer, el llenguatge de signes i els pictogrames per poder millorar la comunicació amb l’alumnat;, presentació i maneig de la cadira de muntanya Joëlette que permet l’accés a la muntanya a persones amb mobilitat reduïda;  producció de materials didàctics adaptats a les activitats adreçades als alumnes d’educació especial participants en el programa educatiu;  sessions dedicades a l’assaig de la presentació i la dinamització de les activitats educatives que l’alumnat haurà de monitoritzar entre l’alumnat el dia de l’activitat;

 

Finalment, pel que fa a les sessions dedicades al servei, aquestes son dedicades  al disseny, guionatge i enregistrament d’un vídeo de presentació adreçat als alumnes als quals es guiaran les activitats educatives. Aquest vídeo té com a finalitats l’establiment de vincles entre voluntaris i alumnes i la motivació col·lectiva davant del programa educatiu i la jornada de visita al parc natural.

Per altra banda, el servei directa a l’alumnat d’educació especial durant la jornada que fan al parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,  l’alumnat participa en: l’adequació de l’equipament i els seus entorns a les necessitats de l’alumnat d’educació especial (senyalització dels espais, creació de l’espai dedicat a canviador de bolquers, adequació dels serveis; adaptació dels espais dels àpats i de descans; adaptació dels espais escollits per fer les activitats educatives; etc) ; l’assistència a l’alumnat i a les mestres dels grups-classe d’educació especial; accés a l’equipament i als lavabos; transport de material amb carros especials; guiatge de les activitats educatives que s’ha programat per a cada grup-classe tenint en compte les seves necessitats i interessos, tot prèviament consensuats amb les  mestres de les  escoles Crespinell, Heure i Fàtima de Terrassa.

 


Sessions formatives


S’ofereix a l’alumnat de l’ESO que fa el servei comunitari  9 sessions d’una hora de durada cadascuna de treball preparatori i 2 sessions de treball pràctic d’una durada aproximada de 10 hores totals. Les 10 sessions de treball preparatori es divideixen en tres sessions dedicades a la immersió i la sensibilització de l’alumnat en el tema i set sessions formatives.

Les tres sessions de sensibilització consten d’una presentació de l’APS, una entrevista a un/a estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mig d’Atenció a les persones en situació de dependència per conèixer la seva experiència i les seves expectatives laborals en el sector i, finalment, una darrera sessió que és un taller dirigit per tres persones integrants de la Cooperativa de Treball TEP conformada amb discapacitat intel·lectual que pretén transmetre les dificultats que pateixen en el sí una societat poc inclusiva.

Pel que fa a les 7 sessions formatives aquestes consten de: (formació d’equips, llistat de tasques a fer, el llenguatge de signes i els pictogrames per poder millorar la comunicació amb l’alumnat;, presentació i maneig de la cadira de muntanya Joëlette que permet l’accés a la muntanya a persones amb mobilitat reduïda;  producció de materials didàctics adaptats a les activitats adreçades als alumnes d’educació especial participants en el programa educatiu;  sessions dedicades a l’assaig de la presentació i la dinamització de les activitats educatives que l’alumnat haurà de monitoritzar entre l’alumnat el dia de l’activitat.

Finalment, pel que fa a les sessions dedicades al servei, aquestes son dedicades  al disseny, guionatge i enregistrament d’un vídeo de presentació adreçat als alumnes als quals es guiaran les activitats educatives. Aquest vídeo té com a finalitats l’establiment de vincles entre voluntaris i alumnes i la motivació col·lectiva davant del programa educatiu i la jornada de visita al parc natural.


Jornada al Parc Natural


El servei directe a l’alumnat d’educació especial durant la jornada que fan al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,  l’alumnat participa en: l’adequació de l’equipament i els seus entorns a les necessitats de l’alumnat d’educació especial (senyalització dels espais, creació de l’espai dedicat a canviador de bolquers, adequació dels serveis; adaptació dels espais dels àpats i de descans; adaptació dels espais escollits per fer les activitats educatives; etc) ; l’assistència a l’alumnat i a les mestres dels grups-classe d’educació especial; accés a l’equipament i als lavabos; transport de material amb carros especials; guiatge de les activitats educatives que s’ha programat per a cada grup-classe tenint en compte les seves necessitats i interessos, tot prèviament consensuats amb les  mestres de les  escoles Crespinell, Heure i Fàtima de Terrassa.


Contingut relacionat#language("interest")

Contacto

Masia Mariona

Ctra. 5119, Km. 2,5

Mosqueroles

08479 Fogars de Montclús

A/e: p.montseny@diba.cat

Tel. 938 475 102

Fax 938 475 368