caes

Educació ambiental

Navegació

Comissió d'educació ambiental i ús públic


L'any 2004, arran les necessitats d'establir ponts de diàleg i debat entre els diferents concessionaris de la Xarxa de Parcs Naturals i els gestors vinculats a l'ús públic i l'educació ambiental de l'Àrea d'Espais Naturals, es va promoure l'establiment d'una Comissió de seguiment de la Xarxa d'Equipaments i Serveis d'Educació Ambiental i Ús Públic de la Diputació de Barcelona.

La idea era disposar d'una taula conjunta de debat i intercanvi entre els diferents agents vinculats en aquest temes en els parcs naturals per tal de disposar d'informació conjunta i marcar línies estratègiques de treball en comú. Entre els resultats més evidents d'aquesta Comissió, cal parlar de l'edició regular del Catàleg d'equipaments d'ús públic i educació ambiental de la Xarxa de Parcs Naturals; l'encàrrec d'enquestes i estudis o la col·laboració en l'establiment dels Programes d'ús públic dels diferents parcs.

Així, la Comissió la constituïen una quinzena de persones representants de les diferents tipologies d'equipaments existents als parcs (escoles de natura amb i sense pernoctació, equipaments culturals, empreses de serveis, centres d'informació, concessionaris de programes educatius,...) i tècnics vinculats als òrgans gestors de l'Administració, tant de les oficines dels parcs com dels serveis centrals.

Trobades de la Comissió


Aquesta Comissió va ser prou activa durant uns anys, organitzant trobades tècniques de caràcter trimestral. També promogué la celebració d'una Trobada anual de tots els equipaments d'ús públic i educació ambiental de la Xarxa de Parcs Naturals.

De cada Trobada en sorgien unes conclusions consensuades entre els assistents aplicables al dia a dia d'aquests equipaments i a les directrius genèriques de la Xarxa de Parcs Naturals.

Des del 2009, aquestes Trobades són de caràcter biennal.

Trobades de la Xarxa d'Equipaments i Serveis d'Educació Ambiental i Ús Públic

XII Trobada. Can Mateu. Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 6 de juliol de 2023


XI Trobada. Escola de Natura Angeleta Ferrer. 4 de juliol de 2019


X Trobada. Masia Can Deu. 6 de juliol de 2017 


IX Trobada. Can Boet. 29 de juny de 2015


VIII Trobada. Castell de Montesquiu. 4 de juliol de 2013


VII Trobada. Casa Museu l'Agustí. 7 de juliol de 2011


VI Trobada. Centre Cultural Europeu de la Natura. 2 de juliol de 2009


V Trobada. Fundació Catalana de l'Esplai. 10 de juliol de 2008


IV Trobada. Escola de Natura Angeleta Ferrer. 4 de juliol de 2007 


 III Trobada. Casa Nova de l'Obac. 6 de juliol de 2006


II Trobada. CEA Can Coll. 30 de juny de 2005


 I Trobada. Castell de Montesquiu. 1 de juliol de 2004

#language("interest")