Comissió d'educació ambiental i ús públic


 

L'any 2004, arran les necessitats d'establir ponts de diàleg i debat entre els diferents concessionaris de la Xarxa de Parcs Naturals i els gestors vinculats a l'ús públic i l'educació ambiental de l'Àrea d'Espais Naturals, es va promoure l'establiment d'una Comissió de seguiment de la Xarxa d'Equipaments i Serveis d'Educació Ambiental i Ús Públic de la Diputació de Barcelona.
 
La idea era disposar d'una taula conjunta de debat i intercanvi entre els diferents agents vinculats en aquest temes en els parcs naturals per tal de disposar d'informació conjunta i marcar línies estratègiques de treball en comú. Entre els resultats més evidents d'aquesta Comissió, cal parlar de l'edició regular del Catàleg d'equipaments d'ús públic i educació ambiental de la Xarxa de Parcs Naturals; l'encàrrec d'enquestes i estudis o la col·laboració en l'establiment dels Programes d'ús públic dels diferents parcs.
 
Així, la Comissió la constituïen una quinzena de persones representants de les  diferents tipologies d'equipaments existents als parcs (escoles de natura amb i sense pernoctació, equipaments culturals, empreses de serveis, centres d'informació, concessionaris de programes educatius,...) i tècnics vinculats als òrgans gestors de l'Administració, tant de les  oficines dels parcs com dels serveis centrals.

Trobades de la Comissió


Aquesta Comissió va ser prou activa durant uns anys, organitzant trobades tècniques de caràcter trimestral. També promogué la celebració d'una Trobada anual de tots els equipaments d'ús públic i educació ambiental de la Xarxa de Parcs Naturals. De cada Trobada en sorgien unes conclusions consensuades entre els assistents aplicables al dia a dia d'aquests equipaments i a les directrius genèriques de la Xarxa de Parcs Naturals. Des del 2009, aquestes Trobades són de caràcter biennal.

 

Trobades de la Xarxa d'Equipaments i Serveis d'Educació Ambiental i Ús Públic

 

VII Trobada de la Comissió de la xarxa d'equipaments d'educació ambiental i ús públic


 

Comunicacions presentades

 
L'estratègia de l'Educació ambiental al Parc Natural del Montseny. Narcís Vicens. Diputació de Girona 
 
 
Pla d'acció estratègica d'educació ambiental al Parc Natural del Montseny. Pilar Comas. Grup Alteris. Facultat de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Estratègia d'educació ambiental del Parc Natural del Montseny. Margalida Feliu. Societat Catalana d'Educació Ambiental 
 
 
Les noves tecnologies aplicades a l'educació ambiental en els espais naturals. Una aproximació genèrica. Marina Vilardell. Mediúscula 
 
Les noves tecnologies aplicades a l'educació ambiental en els espais naturals. Narcís Vives. Fundació Itinerarium 
 
 
 

Conclusions