caes

Educació ambiental

Navegació

Pla d'educació i sensibiltzació ambiental


El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, com a requeriment del Pla d'ús públic i altres programes de gestió que participa (Carta Europea de Turisme Sostenible i Sistema de Qualitat), ha elaborat conjuntament amb els concessionaris i empreses de serveis ambientals vinculades al parc el Pla d'educació i sensibilització ambiental.

 

Aquest document, a part d'un nou marc de participació, vol ser una eina per millorar l'oferta educativa vinculada al parc i un compromís amb el medi.

 

Diferents processos participatius del parc han manifestat la voluntat de tenir una oferta d'educació ambiental coherent i com a marc comú el parc, a fi efecte de garantir la coherència de l'oferta pedagògica i amb l'objectiu fonamental de conscienciejar al visitant del patrimoni tan natural com cultural que l'envolta.

#language("interest")