caesen

Sant Miquel del Fai. Espai Natural dels Cingles de Bertí

Navegació

Accés a Sant Miquel del Fai


Reserva d'entrades, normativa i informació d'interès


ATENCIÓ: Despreniments de la cinglera obliguen a tancar la visita a Sant Miquel del Fai per seguretat.

Us donem la benvinguda a Sant Miquel del Fai, un espai on la natura i la cultura van de bracet. En aquest conjunt monumental, la força de l’aigua ha conformat un paisatge geològic únic i singular, i el pes de la història hi ha deixat una empremta fascinant. Durant la vostra visita podreu gaudir d’una exposició, un audiovisual i un itinerari senyalitzat que us permetran endinsar-vos en aquest entorn privilegiat. Aquest itinerari inclou la majoria dels punts d'interès, si bé alguns encara no es poden visitar per motius de seguretat, com són les coves, i ara s'arriba només fins al salt del Tenes.

Per accedir a Sant Miquel del Fai és imprescindible disposar de l'entrada. I si veniu amb vehicle privat, caldrà disposar, a més, del codi QR per estacionar-lo. Seguiu les instruccions de sota. El primer formulari és per a entrades individuals i el segon per a grups de més de 8 persones.

Les persones que reservin plaça d’aparcament amb mobilitat reduïda poden arribar en cotxe fins a la porta, passant pel costat del pont del Rossinyol.

Per fer la visita el més amable i ordenada possible, us demanen que seguiu les directrius i que tingueu en compte en tot moment les indicacions del personal. Entre d'altres, està prohibit fumar i tampoc s'hi pot accedir amb gossos, excepte pigalls. També us demanem que us emporteu les deixalles fins als contenidors de l'entrada.

També cal que tingueu en compte que, malgrat disposeu d'una entrada, Sant Miquel del Fai pot tancar quan hi hagi risc d’incendi elevat (nivell 3 del Pla Alfa) i per condicions meteorològiques adverses (temporals, nevades, despreniments...).


Reserva d'entrades i d'aparcament (individuals, fins a 8 persones i un sol vehicle)

 

Reserva d'entrades i d'aparcament per a grups (més de 8 persones)

 

Normativa i informació d'interès


 Horari d’obertura

 • Dissabtes, diumenges i festius: de 10 a 16.30 h (excepte Nadal −25 de desembre−, Sant Esteve −26 de desembre− i Cap d’Any −1 de gener−). Accés permès fins a les 16 h.
 • Per raons climatològiques, d’aforament o de seguretat, aquest horari pot patir variacions en certes èpoques de l’any. 

 Entrada 

 • L’aforament és limitat. L’entrada és gratuïta però, per accedir cal que feu la reserva prèvia de l’entrada i, si hi accediu amb vehicle privat, cal que reserveu també plaça d’aparcament.
 • L’accés  es farà respectant els horaris d’atenció al públic i amb el tiquet d’entrada corresponent.
 • El tiquet d’entrada és personal i intransferible, té vigència durant tota la jornada i cal conservar-lo durant l’estada.
 • Si no es disposa de tiquet d’entrada, caldrà sol·licitar-lo a les mateixes instal·lacions. En aquest cas, no es garanteix una disponibilitat immediata, ja que dependrà de l’aforament en aquell moment.
 • Es facilitarà l’entrada preferent a les persones amb mobilitat reduïda i als seus acompanyants.
 • Sant Miquel del Fai disposa d’un aparell desfibril·lador. En cas de necessitat, cal adreçar-se al personal d’informació.
 • L’aforament màxim és de 200 persones.
 • Les persones que visiten Sant Miquel del Fai assumeixen la responsabilitat d'estar en un entorn on es poden produir despreniments de pedres o altres danys propis del medi natural.
 • La Diputació de Barcelona no assumeix cap responsabilitat sobre els danys que es puguin produir amb motiu de la circulació o estacionament i aparcament dels vehicles, per la conducta del mateix perjudicat o d’un tercer i sigui l’única causa determinant del dany.

 Política d’admissió

 • L’organització es reserva el dret d’admissió.
 • Les persones menors de 12 anys hauran d’anar acompanyades en tot moment d’una persona adulta.
 • Al control d’accés es poden revisar les bosses, motxilles o elements voluminosos que el personal cregui pertinents. 
 • Per facilitar la visita, estem adaptant els espais per a persones amb mobilitat reduïda o persones amb capacitats diverses.
 • Respecte dels animals domèstics, tan sols es permet l’accés amb gossos pigall i d’assistència.
 • No es permet fumar en cap indret de Sant Miquel del Fai.
 • La indumentària haurà de ser respectuosa amb totes les sensibilitats. S’impedirà l’accés a persones que vagin descalces o despullades, totalment o parcialment.
 • No es pot accedir al conjunt monumental amb cap sistema de mobilitat rodada, com ara bicicletes, monopatins, patins o qualsevol altre enginy de transport elèctric, excepte els que siguin necessaris per a les persones amb mobilitat reduïda (com cadires de rodes i cotxets).
 • Per garantir una visita de qualitat, i per respecte als altres visitants, cal mantenir un comportament cívic durant la visita, sense aixecar el to de veu, així com també evitar aglomeracions, corredisses i obstaculitzar la circulació de la resta de visitants. 
 • Cal tenir cura del patrimoni natural i arquitectònic. Procureu no llençar objectes i endueu-vos les deixalles que genereu.
 • No es pot desplegar cap cartell o pancarta, o dur a terme qualsevol activitat reivindicativa o manifestació política o religiosa.
 • Per motius de seguretat i accessibilitat, queda prohibit accedir a les zones restringides a la visita. 

 Respecte per l’entorn

 • No es permet tocar els objectes i elements exposats.
 • No es permet recollir elements geològics, arqueològics o paleontològics tant de dins com en l’entorn.
 • Sant Miquel del Fai disposa de zones de descans habilitades. No es permet seure sobre els elements arqueològics, patrimonials o d’interès geològic.
 • Us trobeu en un espai protegit amb un alt valor geològic sotmès a inclemències naturals. Seguiu sempre les indicacions de seguretat pertinents i no sortiu de l'itinerari senyalitzat.
 • L’aigua natural no és potable. No hi ha tampoc servei de bar, però sí que es disposa de font d’aigua potable.

 Fotografies, vídeos, mòbils i objectes electrònics

 • Es poden fer fotografies sense flaix i gravacions de vídeo en format domèstic.
 • Els professionals de la premsa o la imatge que vulguin fer reportatges caldrà que demanin l’autorització pertinent, i amb prou antelació, a l’oficina gestora.
 • Cal evitar els sorolls, els aparells electrònics que emetin so o amplifiquin la veu, i convé abaixar el volum dels dispositius mòbils.

 Materials i productes no admesos

 • Armes o objectes perillosos de qualsevol tipus, inclosos els de defensa personal.
 • Pilotes.
 • Patins o dispositius amb rodes.
 • Envasos de vidre.
 • Qualsevol objecte o material que pugui generar alarma i/o que el personal de seguretat consideri que pot suposar un risc per a les obres o les persones.

Consideracions finals

 • L’accés a les instal·lacions implica l’acceptació d’aquesta normativa.
 • En cas d’evacuació, cal seguir les instruccions del personal d’informació.
 • L’organització no es fa responsable dels danys ni els perjudicis provocats per l'incompliment d'aquestes normes o per l'ús incorrecte de les instal·lacions.
 • L'incompliment d'aquestes normes dona dret a l’organització a negar l'accés o expulsar la persona que les incompleixi, i a exercir les accions judicials necessàries per reclamar els danys i els perjudicis que se'n derivin, així com també les indemnitzacions i les compensacions que en puguin correspondre.

#language("interest")