caes
Educació ambiental

Educació ambiental

Navegació

Projectes de servei comunitari al Parc del Montnegre i el Corredor


© Oriol Clavera

L’extraordinari trànsit de bicicletes pels espais naturals comporta alguns impactes, sovint minusvalorats o desconeguts pels propis ciclistes que poden arribar a ser importants. És el cas de l’erosió en zones de molta pendent, la molèstia a espècies de fauna sensibles o els inconvenients per a altres persones usuàries de l’espai. Davant aquest repte es planteja dos models de Servei Comunitari per tal donar una resposta educativa i de gestió al problema.

 

 


Bicimpact!


Amb la interacció personal entre adolescents enquestadors i usuaris ciclistes, hom indueix un diàleg intergeneracional i de reflexió. Es tracta d’interpelar el major nombre possible de ciclistes (un per un o en petits grupets) per tal d’obtenir informació sobre les seves preferències, perfils i coneixements. I alhora sensibilitzar-los vers els impactes generats per la seva activitat. A partir d’una pauta d’enquesta consensuada amb els alumnes, hom desgrana preguntes sobre els tipus de vies que empren, freqüències, propostes i preocupacions a l’entorn del ciclisme als espais naturals. En fer moltes enquestes, es disposa de molta informació al respecte.


Erosió, no!


Amb el triple objectiu de restaurar sòls denudats per trialeres, obstaculitzar el pas de ciclistes i sensibilitzar els adolescents vers els impactes i les solucions, es planteja aquesta tasca. Es tracta de recollir restes d’aprofitaments forestals (brancades, pelegrins, troncs, petarotes) i pedres i colocar-los  cobrint xaragalls originats pel pas repetit i sense cura de bicicletes en zones de pendent. Es treballa amb grups de 4-5 alumnes distribuïts al llarg de la zona de trialeres. Quan tots els solcs són ben coberts i el pas de qualsevol vehicle o persona dificultat, se senyalitzen els possibles accessos amb antelació per evitar sorpreses als usuaris en trànsit. Amb rètols del Parc informant que s’ha dut a terme una tasca de restauració del sòl. Els alumnes localitzen en mapes els punts de treball. El centre difon la seva tasca entre la comunitat educativa. 


Canut fora!


És una proposta de Servei Comunitari de treball senzill de recollida de canuts plàstics de protecció d’arbres joves que estan escampats pel bosc després de campanyes de plantació de fa molts anys i que han quedat oblidats per la zona del Parc a prop de Can Miloca-Coll de ca l’Arenes.
La recollida es du a terme en 3 zones forestals d’antigues replantacions d’alzines sureres i l’acopi es realitza en un punt concret on es carregarà en el vehicle de servei per transportar els canuts al magatzem, per al a seva reutilització.


Contingut relacionat#language("interest")

Contacte

Masia Mariona

Ctra. 5119, Km. 2,5

Mosqueroles

08479 Fogars de Montclús

A/e: p.montseny@diba.cat

Tel. 938 475 102

Fax 938 475 368