CAES
Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Navigation

Poesia als parcs


Poesia als parcs amb llenguatge de signes. Autor: XPN

Poesia als parcs amb llenguatge de signes. Autor: XPN

El programa Poesia als parcs avança cap a la igualtat de drets i d'oportunitats tot proporcionant a les persones sordes un mitjà per desenvolupar una vida social i cultural més activa i autònoma.

Aquest 2023, un total de cinc recitals de la programació preveuen el servei d’interpretació en llengua de signes catalana (LSC). Igualment, es pot sol·licitar aquest servei, amb antelació, per a qualsevol altre recital d’aquest cicle.

Consulteu tota la programació a la web del cicle Poesia als parcs.

Si voleu més informació o teniu algun requeriment d’accessibilitat específic, podeu contactar amb produccio@tramoiacultura.cat.

Us hi esperem amb les mans plenes de poemes!

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information