caes
Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Navegació

Itineraris accessibles


Alguns parcs de la Xarxa de Parcs Naturals disposen d'itineraris senyalitzats accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat visual que faciliten la visita autònoma per part de l’usuari.

En total, són sis els itineraris accessibles.

#language("interest")