caes
Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Navegació

Programes escolars d’educació ambiental


L’adaptació dels programes d’educació ambiental per a escoles esdevé cabdal per tal d’assegurar que tots els infants tinguin les mateixes oportunitat en l’accés i gaudi de les activitats pedagògiques que ofereix la Xarxa de Parcs Naturals. 

Amb aquest objectiu, l’any 2020 es van reprendre els esforços per a la completa adaptació dels programes Coneguem els nostres parcs i Viu el parc a l'escola, que actualment s’ofereixen totalment adaptats per a infants amb necessitats especials en escoles ordinàries i per a grups d’educació especial.

El procés de revisió i adaptació dels programes educatius s’ha realitzat de la mà d’especialistes de l’educació especial, que han participat en l’anàlisi de les activitats i els materials de tots dos programes amb l’objectiu de crear un recurs vàlid per a les escoles que tots els infants puguin gaudir.

Coneguem els nostres parcs


El programa escolar d’educació ambiental Coneguem els nostres parcs, en funcionament des del 1983, és un programa pedagògic adreçat als alumnes de sisè de primària i grups d’infants d’educació especial de les escoles de la província de Barcelona (exceptuant les de Barcelona ciutat).

L’objectiu del programa és donar a conèixer els espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals al professorat i als alumnes, tot sensibilitzant-los envers la utilització racional dels recursos naturals i el paper dels espais naturals protegits en la societat actual. 

El programa escolar Coneguem els nostres parcs consta de tres fases: la primera fase consisteix en una sessió de treball teoricopràctica que es realitza a l’escola; la segona fase consisteix en un itinerari pedagògic guiat per un/a educador/a ambiental en algun dels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona; finalment, hi ha una tercera fase en forma de concurs. 

El programa és gratuït per a les escoles i està finançat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments dels municipis de les escoles que hi participen.

Coneguem els nostres parcs és un programa accessible que ofereix itineraris pedagògics inclusius i disposa de recursos educatius de suport per a nens i nenes amb discapacitat, procedents d’escoles ordinàries o centres d’educació especial.

Per a més informació sobre les característiques del programa i la inscripció, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a educacioparcs@diba.cat o consultar el referent d’educació del vostre ajuntament.

Viu el parc a l’escola


El principal objectiu d’aquest programa és la realització d’un seguit d’activitats que permetin descobrir als infants el ric patrimoni natural i cultural de l’espai natural protegit de la XPN més proper al seu municipi. 

Per tal d’assolir aquests objectius, el programa escolar consta de tres fases: una primera fase de treball previ a l’aula conduït per un/a educador/a ambiental; una segona fase consistent en la celebració d’una jornada ludicoformativa al parc; i un darrer treball posterior de recull dels coneixements i vivències adquirides durant les dues primeres fases. 

La part educativa del programa està finançada per la Diputació de Barcelona, mentre que alguns ajuntaments assumeixen el cost del transport dels alumnes el dia de la sortida.

Viu el parc a l’escola és un programa accessible que ofereix activitats inclusives i disposa de recursos educatius de suport per a nens i nenes amb discapacitat, procedents d’escoles ordinàries o centres d’educació especial.

Per a més informació sobre les característiques del programa i la inscripció, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a educacioparcs@diba.cat 

#language("interest")