CAES
Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Navegació

Itineraris practicables


Alguns parcs de la Xarxa de Parcs Naturals disposen d'itineraris accessibles parcialment. Els relacionem en aquest apartat, i es destaquen les seves característiques, que podrien ser d’interès a diferents usuaris atesa la diversitat funcional de la població. Consulteu les característiques de cada un d’ells.

 

interest