caes
Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals

Navegació

Itineraris practicables


Alguns parcs de la Xarxa de Parcs Naturals disposen d'itineraris accessibles parcialment. Es relacionen en aquest apartat alhora que es destaquen les seves característiques, que podrien ser d’interès a diferents usuaris atesa la diversitat funcional de la població.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

#language("interest")