Selector de idioma

CAES

Capçalera agenda

Publicador de contenidos

Litoral | Montnegre-Corredor | Xarxa de Parcs Naturals | Marina Jornades tècniques | Educació ambiental
nov.
20
2019


IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor

hasta el 21/11/2019

Iñaki Relanzón

Iñaki Relanzón

Horario de inicio: 9.30 h

Horario completo:
Matí: de 9.30 a 14 h. Tarda: de 16 a 19 h

Lugar: Sala d’exposicions
Carretera Nova, 48
Vallgorguina

Organizadores: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Vallgorguina

Teléfono: 934 022 843

A/e: jornadesparcs@diba.cat 

Público al que va dirigida la actividad: General

Acceso: gratuito

Descripció:

 

 

 

 

Presentació

 

El 20 i 21 de novembre del 2019 tindrà lloc la IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor, a Vallgorguina, al Parc del Montnegre i el Corredor. L’objectiu és donar a conèixer els estudis i les iniciatives per gestionar la conservació, l'ús públic i el desenvolupament social i econòmic d'aquest territori realitzats en els quatre anys transcorreguts des de la darrera trobada, celebrada a Tiana.

 

El conjunt dels tres parcs de la serralada - el de la Serralada de Marina, el de la Serralada Litoral i el del Montnegre i el Corredor - conté una representació molt diversa de la fauna i flora mediterrània, a la qual s’ha d’afegir la presència d’espècies eurosiberianes en els racons més ombrívols. Al mateix temps, compta amb un valuós patrimoni cultural, que abasta des de la prehistòria fins els temps actuals, també objecte d’estudi i divulgació.

 

L’amenaça que per a aquesta biodiversitat suposa la fauna i flora exòtica que s’hi estableix, junt amb el canvi climàtic i l’increment de l’ús públic a les zones més fràgils dels espais naturals protegits, representa un dels reptes de conservació i gestió més importants d’aquestes àrees naturals protegides. Precisament, des de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, s’està treballant per establir xarxes de recerca i seguiment per conèixer les tendències del patrimoni natural així com per divulgar-lo a través d’iniciatives com una web de conservació de la biodiversitat.

 

En aquest escenari, us animem a presentar tots aquells treballs que, provenint d’institucions acadèmiques, de recerca, d’entitats o realitzades a títol particular, estiguin centrats en el patrimoni natural i cultural d’aquests tres parcs i el seu entorn immediat. Les diverses participacions signifiquen una oportunitat per contribuir, de forma fluïda i distesa, a la discussió i al debat, tot ajudant a consolidar la figura d’aquests espais naturals.

 

 

Presentació de comunicacions

 

Les persones que vulguin presentar a la trobada una comunicació amb els resultats dels treballs realitzats durant aquest darrer període, disposaran d'un màxim de 10 minuts per a fer-ho, i ho hauran de comunicar a l’organització en el moment de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari per a ponents.

 

En aquesta inscripció s’haurà d’ajuntar un arxiu amb el resum de la comunicació que seguirà els següents criteris:

 

Escrit en català i castellà, amb el nom de l’autor o autors, la seva adscripció i paraules clau (entre 3 i 6).

No pot sobrepassar els 950 caràcters, incloent les paraules clau i els espais.

S'ha de lliurar abans del 20 d’octubre per tal de poder ser inclòs en la documentació que es donarà als assistents.

En el cas de que la presentació la faci més d’una persona, n’hi ha prou amb que adjunti el resum una d’elles en el moment de la inscripció.

 

 

Pòsters

 

Les persones que vulguin presentar un pòster il·lustratiu dels seus treballs, presentin comunicació o no, comptaran amb un espai per exposar-los durant la trobada, i ho hauran de comunicar a l’organització en el moment de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari per a ponents

 

Format: hauran de seguir la plantilla establerta per l'organització.

  • Mida: 100 de llarg x 70 d’ample, orientació vertical
  • Es portaran directament a la Trobada. En cas de que l’organització els hagi d’imprimir, es notificarà aquest fet i es lliurarà l’arxiu abans del 20 d’octubre.

 

 

Programa

 

Dimecres 20

9 a 9.30 h: Acreditacions

9.30 h: Paraules de benvinguda

.- Joan Mora. Alcalde de Vallgorguina

.- Jordi Padrós. Coordinador d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona

 

Hidrologia

09.45 h: L’estat ecològic dels rius i rieres dels parcs de la Serralada Litoral i com millorar la informació disponible gràcies a la participació ciutadana [PDF]. Pau Fortuño

10.00 h: La capçalera de la riera de Pineda: un alt valor ecològic en risc per la manca d’aigua [PDF]. Maria Soria Extremera

10.15 h: Microplàstics a les conques del Besòs i la Tordera [PDF]. Joan Gomà i Fernanda González Saldias

 

Història

10.30 h: La Casa de l'Aigua, consideracions inicials sobre la gestió de l’aigua al jaciment de Les Maleses. Parc de la Serralada de Marina [PDF]. Mercedes Durán Penedo

 

10.45 a 11.15 h: PAUSA – CAFÈ

 

Flora i vegetació

11.15 h: LifeBIORGEST. Rodals demostratius per millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis [PDF]. Jordi Vayreda Duran

11.30 h:Silvicultura per a l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtos del Montnegre i el Corredor: avaluació tècnica i econòmica [PDF]. Lídia Guitart Xarpell

11.45 h: Estudi de les unitats de pastura de l'àmbit del Montnegre i el Corredor [PDF]. Lídia Guitart Xarpell

12.00 h: 20 anys de parcel·les de seguiment de la vegetació: canvis als hàbitats del Parc del Montnegre i el Corredor [PDF]. Cèsar Gutiérrez i Perearnau

12.15 h: Flora de l’entorn de Sant Celoni [PDF]. Maravillas Boccio i Josep Maria Panareda Clopés

12.30 h: Aportació a l'estudi dels líquens del Parc Serralada Litoral: els líquens del massís de Céllecs [PDF]. Enric Alonso Riera

12.45 h: Seguiment i conservació de l'estepa d'arenal (halimium halimifolium) al Parc del Montnegre i el Corredor [PDF]. Teresa Benet Graupera

13.00 h: Plantes al·lòctones invasores presents al Parc de la Serralada de Marina [PDF]. Joan Devis Ortega         

13.15 h: La flora vascular exòtica del Parc de la Serralada Litoral i territoris propers: catàleg, diagnosi, fitxes de gestió de les espècies prioritàries i propostes de gestió [PDF]. Moisès Guardiola i Bufí

13.30 h: Control de la cua de guilla (Myriophyllum aquaticum) al Parc del Montnegre i el Corredor [PDF]. Mariona Picart Merino

 

13.45 h: Fi de la sessió matinal

 

Ecologia

16.00 h: Indicadors socioecològics per avaluar els efectes de canvi global en les conques de la Tordera i del Besòs [PDF]. Antoni Mas Ponce

16.15 h: Informe sexennal (2013-2018) de les serres del Litoral Septentrional: estat i mesures d’espècies i hàbitats, i espècies exòtiques [PDF]. Mireia Vila Escalé

16.30 h: Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat –SISEBIO [PDF]. Lluís Comas

16.45 h: El foc forestal més gran del segle XX (a Dosrius) [PDF]. Joan Manel Riera Vidal

 

Ús públic

17.00 h: Participació de les entitats del territori a la gestió d’un espai natural protegit. El cas del Manual de bones pràctiques al Parc de la Serralada de Marina. Toni Navarrete Galera

17.15 h: "Parcs i biblioteques, naturalment!" Un projecte col·laboratiu entre la Xarxa de Biblioteques Municipals i la Xarxa de Parcs Naturals [PDf]. Anna López Baguena

17:30 h: Les guies de natura, unes eines bàsiques  per a interpretar l’entorn natural i afavorir les visites d’àrees periurbanes protegides [PDF]. Àngel Romo

17.45 h: Les aromes i els sabors del bosc [PDF]. Salvador Riera i Ibern

 

18.00 h: Fi de la sessió de tarda

 

Dijous 21

Fauna

9.30 h: Fauna invertebrada (Artropoda) dels parcs de la Serralada Marina i del Montnegre i el Corredor (2016-2018) [PDF]. Diego Fernández Ruiz

9.45 h: Seguiment de la distribució del saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus (Fischer, 1853) i de l’estat del seu hàbitat al Parc de la Serralada de Marina [PDF]. David Carrera Bonet

10.00 h: Coleòpters saproxílics d’interès de conservació prioritària als parcs de la Serralada Litoral Central. Avaluació preliminar i establiment de programes de seguiment [PDF]. Jordi Artola

10.15 h: Respostes a canvis ambientals en comunitats de papallones del Montnegre i el Corredor [PDF]. Andreu Ubach Permanyer     

10.30 h: Catàleg de vertebrats del Parc del Montnegre i Corredor [PDF]. Pere Alzina i Bilbeny

10.45 h: Catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada de Marina [PDF]. Pere Alzina i Bilbeny

 

11.00 a 11.30 h: PAUSA – CAFÉ

 

11.30 h: La Bioseguretat una eina imprescindible per a la conservació dels amfibis [PDF]. Daniel Fernandez Guiberteau

11.45 h: Prospecció sanitària dels amfibis de Catalunya: coneixent la distribució real del fong Batrachochytrium salamandrivorans. Albert Martinez Silvestre

12.00 h: Gestió d’una població d’amfibis del Parc del Montnegre i el Corredor per contenir i eliminar un brot del fong Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal). Albert Ferran Riera

12.15 h: Seguiment sanitari ex situ dels amfibis del Montnegre afectats pel fong Batrachochytrium salamandrivorans. Albert Martinez Silvestre

12.30 h: Distribució, sistemàtica i origen de les espècies d'amfibis introduïdes al Parc del Montnegre i el Corredor. Salvador Carranza Gil

12.45 h: Amfibis i rèptils d’interès de conservació al Parc de la Serralada Litoral: fitxes per al Pla de conservació [PDF]. Roser Campeny Valls

13.00 h: El projecte de recuperació del tritó verd Triturus marmoratus (Latreille, 1800) i el gripau d'esperons Pelobates cultripes (Cuvier, 1824) a la Serralada Litoral (2016-2019) [PDF]. Joan Maluquer Margalef

13.15 h: Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) a Catalunya. Carolina Molina Duran

13.30 h: Diversitat genètica de les poblacions catalanes del tritó palmat (Lissotriton helveticus) [PDF]. Jhulyana López Caro

13.45 h: Seguiment de mamífers amb càmeres de fototrampeig al Montnegre, resultats 2018-2019 [PDF]. Jordi Corbera

 

14.00 h: Fi de la sessió matinal

 

Flora i vegetació

16.00 h: Aportacions de la pedoantracologia a l'estudi biogeogràfic de l'avet i el faig als boscos del Montseny i del Montnegre al llarg dels darrers 10.000 anys. Raquel Cunill

 

Fauna

16.15 h: 12 anys del seguiment de petits mamífers SEMICE a la Xarxa de Parcs Naturals de Barcelona [PDF]. Ignasi Torre Corominas

16.30 h: La importància dels espais oberts en la demografia de la musaranya vulgar (Crocidura russula) a la Xarxa de Parcs Naturals de Barcelona [PDF]. Ignasi Torre Corominas

16.45 h: El liró gris (Glis glis) al massís del Montnegre: singularitats d'una població resilient. Lídia Freixas Mora

17.00 h: La plataforma Ratpenats.org com a mostra de l’evolució del seguiment de ratpenats als espais naturals [PDF]. Carles Flaquer Sànchez

17.15 h: Desenvolupament de nou indicadors ecològics en quiròpters per avaluar efectes  del canvi climàtic i de modificació del paisatge [PDF]. Adrià López-Baucells

17.30 h: Any pilot del seguiment estandaritzat de rapinyaires a la Xarxa de Parcs Naturals: resultats als parcs de la Serralada Litoral Central [PDF]. Sergi Herrando Vila

17.45 h: Importància dels petits mamífers en la dieta reproductora de l'aligot (Buteo buteo) a les serres litorals de Barcelona [PDF]. Joan Grajera Mela. AVÍS: Aquest PDF conté enllaços que obren vídeos. Us recomanem que els obriu en una pestanya nova del vostre navegador. 

18.00 h: Distribució i seguiment de l’oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) al Maresme [PDF]. Francina Turon Sans

 

18.15 h: Cloenda

 

 

Inscripcions

 

La jornada és gratuïta. Per raons organitzatives, les persones interessades en assistir-hi, ja sigui com a oients o com a ponents, hauran de formalitzar la inscripció corresponent.

  • Formulari d'inscripció per a oients tancat
  • Formulari d'inscripció per a ponents tancat

 

 

Publicació de les comunicacions

 

Posteriorment, la Diputació de Barcelona publicarà en format digital els treballs presentats. Amb aquest objectiu, caldrà lliurar a l'organització:

No es publicaran els treballs la documentació dels quals arribi més tard del 31 de gener.
Les publicacions de les Trobades d’Estudiosos estan disponibles a la llibreria de la Diputació de Barcelona

 

 

Secretaria de la trobada

Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona

Carrer del Comte d'Urgell, 187, 3r. 08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 843

a/e: jornadesparcs@diba.cat

 

Per a consultes relacionades amb la cessió de drets d'autor

a/e: oad.prop.intel@diba.cat

 

 

Com arribar-hi

En autobús des de Sant Celoni

Vehicle propi:

Carretera C61 d’Arenys de Mar a Sant Celoni

 

Mapa

Enllaç google maps

 


Categorías: Educació ambiental, Litoral, Montnegre-Corredor, Biodiversitat, Xarxa de Parcs Naturals, Jornades tècniques, Educació ambiental, Marina, general,

compartir

 

CookiesEU

Tu privacidad es nuestra prioridad

Para proteger tu intimidad, antes de continuar queremos asegurarnos que sabes que, tanto nosotros como nuestros colaboradores, utilizamos algunas “cookies” en la web para facilitarte el uso:

  • Propias y de terceros con fines estadísticos, con las que no se recoge información de los usuarios ni se registran las direcciones IP de acceso.
  • Propias y de terceros para garantizar el funcionamiento básico, como la sesión de usuario, y aspectos de personalización, como el idioma de nuestras páginas.
    Guardamos la aceptación de cookies durante 30 días para mejorar la experiencia de navegación. Recuerda que puedes eliminar las cookies de tu navegador.
  • De terceros para mostrarte información de nuestras redes sociales, como Facebook, X, YouTube, etc. Al acceder a estos sitios web podrás decidir si aceptas o no sus políticas de privacidad y de cookies.

Más información