Selector d'idioma

CAES

Capçalera agenda

Publicador de continguts

Xarxa de Parcs Naturals | Montseny Jornades tècniques | Educació ambiental
de nov.
24
2021


X Trobada d'Estudiosos del Montseny

fins al 25/11/2021

Iñaki Relanzón

Iñaki Relanzón

Horari d'inici: 9.30 h

Horari complet:
de 9.30 a 19.30 h (consulteu el programa)

Lloc: Espai Montseny
c. del Migdia, 1
Viladrau

Organitzadors: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Ajuntament de Viladrau

Telèfon: 934 022 843

A/e: jornadesparcs@diba.cat 

Públic a qui va dirigida l'activitat: General

Accés: gratuït

Descripció:

 

 

Presentació

El 24 i 25 de novembre tindrà lloc, a Viladrau, la X Trobada d’Estudiosos del Montseny, que l’any passat no es va poder celebrar per la situació sanitària provocada per la Covid-19 i que esperem poder fer enguany presencialment, amb la voluntat d’afavorir un retrobament tan desitjat com necessari de tota la comunitat de persones estudioses del patrimoni del Montseny en tots els seus vessants.

En els cinc anys transcorreguts des de la IX Trobada a la Garriga, s’han mantingut les investigacions i programes de seguiment que, en les diferents disciplines, es venen desenvolupant de manera continuada al Montseny. També s’han iniciat nous estudis i línies de recerca. Un dels projectes destacats en aquest període és el LIFE Tritó Montseny que, amb la finalitat de conservar el tritó endèmic del massís, està obrint noves línies de treball orientades a compatibilitzar l’ús dels recursos naturals amb la conservació dels hàbitats de ribera a tot l’àmbit de la Reserva de la Biosfera.

Aquesta jornada és l’espai idoni on compartir informació sobre aquest i altres projectes i estudis que, provinents d’institucions acadèmiques o de recerca, d’entitats diverses o bé realitzats a títol particular, estiguin centrats en el patrimoni natural i cultural d’aquest espai natural. Amb les vostres valuoses aportacions enriquiu el coneixement i l’estima per aquest massís i feu una contribució inestimable a la gestió i conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Per aquesta raó, us convidem a participar a la X Trobada d’Estudiosos del Montseny, bé com a ponents, bé com a oients. En aquesta ocasió, i com a novetat, es podrà seguir tant presencialment com també virtualment pel canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals.

 

 

Dimecres 24 de novembre

09:30 h: Paraules de benvinguda  

 • Noemí Bastias. Alcaldessa de Viladrau

 • Lluís Amat Batalla. Diputat de Medi Ambient. Diputació de Girona 

 • Joana Barber. Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona

09:45 h: Presentació del LIFE Tritó del Montseny. Daniel Guinart Sureda

10:00 h: LIFE Tritó: Recerca vinculada al tritó del Montseny i cria ex-situ

 • Caracterització geològica de l'hàbitat del tritó del Montseny. Roger Mata Lleonart

 • Seguiment dels paràmetres abiòtics de l’àrea de distribució del tritó del Montseny. Xavier Comas

 • Seguiment sanitari dels amfibis del Montseny (2015-2020 ): noves amenaces sanitàries per al tritó (C. arnoldi). Albert Martínez Silvestre  

 • Recerca ex-situ sobre Calotriton arnoldi. Albert Montori

 • Estudi comparatiu de la norma de reacció de la taxa metabòlica a la temperatura del gènere Calotriton. Martí Piñero Fernández

 • Anàlisis de la dieta del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) mitjançant el metabarcoding. Joan Gomà

 • Aplicació d'eines genòmiques per a la conservació del tritó del Montseny, una espècie en perill crític d'extinció. Adrián Talavera Payán

 • Programa de conservació ex-situ del tritó del Montseny. Francesc Carbonell.

11:15 h: Pausa cafè

11:45 h: LIFE Tritó: Les poblacions de Calotriton Arnoldi

 • Disseny d’un pla de reintroducció per al tritó del Montseny. Daniel Villero Pi

 • Creació de noves poblacions i seguiment de poblacions introduïdes del tritó del Montseny. Albert Montori

 • La bioseguretat aplicada a la conservació del Tritó del Montseny. Daniel Fernández Guiberteau

 • Resultats preliminars del seguiment intensiu d’una població oriental de C. arnoldi. Període 2019-2020. Albert Montori i Daniel Fernández Guiberteau

 • Resultats generals del seguiment de les poblacions de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i una anàlisi del seu estat de conservació. Fèlix Amat

12:30 h: LIFE Tritó: Planificació i Millora de l’habitat del tritó del Montseny

 • Planificació territorial i administrativa per la conservació del tritó del Montseny. Daniel Guinart Sureda

 • Gestió i millora forestal de la conca i l’hàbitat ripari del tritó del Montseny. Andreu Salvat Saladrigas

 • Millora de la connectivitat ecológica dels torrents habitats per C. Arnoldi. Daniel Guinart Sureda

 • Recuperació dels cabals ecològics en la conca del tritó del Montseny. Daniel Guinart Sureda

13:00 h: Debat

14:15 h: Fi de la sessió matinal

 

FAUNA

16:00 h: Distribució, biologia i ecologia de la saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri) en l'àmbit del Parc Natural. Jordi Artola i Casacuberta

16:15 h: Vigilància sanitària activa dels amfibis als entorns del Parc Natural del Montseny durant el període 2019-20. Maria Puig Ribas

16:30 h: Cens i anàlisi de les poblacions de cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus) al Montseny. Jordi Baucells Colomer

16:45 h: El programa SEGRE al Montseny: una nova aproximació a l’estudi dels rapinyaires forestals. Marc Anton

17:00 h: Tendència poblacional del talpó roig (Clethrionomys glareolus) al Montseny: Resultats del projecte de seguiment de petits mamífers comuns SEMICE (2008-2021). Lídia Freixes Mora

17:15 h: El gat fer al Montseny. Marc Vilella Antonell

17:30 h: Relacions entre el clima, la producció de llavors i la reproducció del liró gris (Glis glis) en zones de roureda mixta. Carme Bartrina Galan

Debat

                                   

HIDROLOGIA

18:00 h: Cartografia d'àrees de recàrrega de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Jordi Font Capó

18:15 h: Efectes del canvi climàtic a les rieres del Montseny: La importància dels canvis interanuals. Pau Fortuño

18:30 h: Projecte Fonts del Montseny. Oscar Farrerons Vidal

18:45 h: Estat ecològic de la riera d'Avencó. Salvador Cid Murillo

19:00 h: La contaminació per nitrats i el canvi climàtic amenacen la biodiversitat fontinal. Marcos Fernández-Martínez

19:15 h: Debat

19:30 h: Fi de la sessió de la tarda 


Dijous 25 de novembre

 

ÚS PÚBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL

09:45 h: Estudi de la gestió de la mobilitat al Montseny (2016- 2019). Elisabet Ros Garriga

10:00 h: El patrimoni geològic: un recurs turístic del Montseny”. Anna Anglisano Roca i German Álvarez 

10:15 h: Les Monografies del Montseny. Agustí Vulart Riera

10:30 h: Debat

10:45 h: Pausa cafè

 

PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

11:15 h: Inscultures i gravats en terrenys del Buntsandstein: el cas de la Mora. Francesc Roma i Casanovas

11:30 h: Estudi sobre la procedència de ceràmiques arqueològiques del Castell de Montsoriu i Torre de la Mora. Anna Anglisano Roca

11:45 h: La “villa Pedrosa” d’Aiguafreda: d’una última “villa” a un primer “mansus” (anys 1066-1084). Jaume Oliver Bruy  (comunicació suspesa)

12:00 h: La torre d’en Pega: una gran domus al peu del Montseny. Jordi Pou Rubio

12:15 h: Resultats de les intervencions arqueològiques al clos nord del Castell de Montsoriu (2018-2021). Jordi Tura

12:30 h: Treballs i recerques fets en els darrers anys sobre la terrissa de Breda. Jordi Goñi i Sarsanach

12:45 h: Localització de l'alt Forn del Figaró. Eusebi Casanelles Rahola i i Laia Gallego Vila

13:00 h: Inventari del fons patrimonial de màquines de cinema d'Àngel Rabat Graugés. Àlex Rabat

13:15 h: L’alimentació al Montseny: tradició, evolució, patrimoni. Lluís Garcia Petit

13:30 h: Mestres i escoles rurals al Montseny Arbucienc. Jordi Pujadas Ribalta

13:45 h:  Un jove Hermen Anglada-Camarasa a Arbúcies. Cristina Ribot Bayé

14:00 h: Debat

14:15 h: Fi de la sessió matinal

 

GEOLOGIA

16:00 h: Àrees d'interès geològic del Parc Natural del Montseny. Marta Puiguriguer Ferrando PDF

16:15 h: L'estació sísmica a Fontmartina. Maite Merino

16:30 h: Debat

 

FLORA I VEGETACIÓ

16:45 h: Sistema de Parcel·les de Seguiment de la Biodiversitat Terrestre /SISEBIO. Lluís Comas i Boronat

17:00 h: Silvicultura adaptativa al canvi climàtic per a la gestió multifuncional de boscos mixtos al Montseny (LIFE MixForChange). Jaime Coello

17:15 h: Prospecció, inventari i avaluació dels boscos madurs al Montseny, metodologia RED BOSQUES. Jose Santaella Alegre

17:30 h: Resultats de l’aplicació d’herviborisme píric d’estudis previs i del projecte Open2preserve per la recuperació de pastures al Pla de la Calma (PN Montseny). Lliçons apreses. Josefina Plaixats Boixadera Maria Josep Broncano

17:45 h: Disseny d’un protocol per avaluar la diversitat vegetal i l’estat de conservació dels prats dels sectors culminals del Montseny. Andreu Salvat Saladrigas i Carme Casas

18:00 h: Flora local de  Riells i Viabrea. Josep Maria Panareda, Pere Barnola Echenique i Josep Gestí Perich

18:15 h: Consideració taxonòmica dels ginebrons dels cims del Montseny. Josep Nuet Badia i Àngel M Romo

 

CLIMATOLOGIA

18:30 h: Caracterització pluviomètrica del temporal Glòria al massís del Montseny. Francesc Vilar Bonet i Ferran Salvador Franc

18:45 h: Debat

19:00 h: Cloenda

Presentació de comunicacions

Les persones que vulguin presentar a la trobada una comunicació amb els resultats dels treballs realitzats, disposaran d'un màxim de 10 minuts per a fer-ho, i ho hauran de comunicar a l’organització en el moment de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari per a ponents

En aquesta inscripció s’haurà d’ajuntar un arxiu amb els resums de la comunicació en català i castellà que seguiran els següents criteris: 

 • - Ha de constar el nom de l’autor o autors, l’entitat o l’organisme a què pertanyen (adscripció) i paraules clau o termes de cerca del seu contingut (entre 3 i 6).
 • -  Format: Word, Arial 11 i interlineat 1.5.
 • - Extensió màxima de cada versió: 950 caràcters, incloent les paraules clau i els espais.

Si, per alguna raó, aquest arxiu no es pot adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció, s'ha de lliurar abans del 17 d’octubre a la secretaria de la Trobada.
Si la presentació la farà més d’una persona, n’hi ha prou amb que adjunti l’arxiu una d’elles en el moment de la inscripció.
En cas que es rebin més comunicacions de les que la Trobada d'estudiosos pot acollir dins l'horari establert, l'organització farà una selecció d'acord amb el seu interès i diversitat temàtica. 

PDF

 

Projecte «Life Tritó Montseny» 

 

Caracterització geològica de l’hàbitat del tritó del Parc Natural del Montseny  RogerMata Lleonart i Marta PuiguriguerFerrando 

 

Paràsits trematodes al tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): una nova amenaça? Albert Martínez-Silvestre, RoserVelarde, AlexisRibas, Barbora Thumsovà i Jaime Bosch 

 

Clamidiosi: una nova malaltia emergent vinculada al tràfic il·legal en el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)  Albert Martínez-Silvestre i Elena Obón Losada 

 

Detecció del fong patogen Batrachochytrium dendrobatidis en els amfibis del Montseny: període 2015-2019  Albert Martínez-Silvestre, Barbora Thumsová, Elena Obón Losada, Francesc CarbonellBuira i Jaime Bosch 

 

Recerca ex situ sobre Calotriton arnoldi 44  Francesc CarbonellBuira, Mónica Alonso, RaquelLarios, GenísPeña, NeusOromí, Adrià Jordà Ramírez, Martí Piñero Fernández, Joan Gomà Martínez i Albert Montori Faura

 

Norma de reacció de la taxa metabòlica a la temperatura. Comparació intraespecífica i interespecífica en dos tritons del clade monofilètic Calotriton: C. arnoldi i C. asper 57  Martí Piñero Fernández, Joan Gomà Martínez i Joan LluísPretusReal

 

Programa de conservació ex situ del tritó del Montseny 71  Francesc CarbonellBuira, ManuelAresté Gargallo, RogerFradera Peiró, G. Garcia, M. Alonso i Elena Obón Losada 

 

Protocols de bioseguretat aplicats al «Life Tritó Montseny» 81  DanielFernández-Guiberteau, Albert Montori Faura, Fèlix Amat, Adrià Jordà Ramírez, Andrea Jhulyana López-Caro, DanielGuinart Sureda, Sònia Solórzano, Mireia Vila Escalé, Albert Ferran, JosepPannon, SalvadorCarranza Gil, Gemma PascualFabrellasi NarcísVicens


Resultats preliminars del seguiment intensiu d’una població natural oriental de Calotriton arnoldi. Període 2018-2020 85  Albert Montori Faura, DanielFernández-Guiberteau, Fèlix Amat, Adrià Jordà Ramírez, Andrea Jhulyana López-Caro, Marc Franch i DanielGuinart Sureda 

 
Resultats generals del seguiment de les poblacions de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i una anàlisi del seu estat de conservació  
Fèlix Amat, Albert Montori Faura i DanielFernández-Guibertau 


Planificació del territori i millora de l’hàbitat de ribera per a la conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)   DanielGuinart Sureda, Jordina Grau, Sonia Solórzano, Fèlix Amat, Joan Anglada Guillamet, Jose Santaella, JosepArgemí Relat i Joana BarberRosado 

 

Resums 

Seguiment dels paràmetres abiòtics de l’àrea de distribució del tritó del Montseny XavierComas, LluísMiquelLópez, JosepFruitósArias, Sònia Solórzano, Joan Gomà Martínez i DanielGuinart Sureda 


Anàlisi de la dieta del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) mitjançant el metabarcoding
Joan Gomà Martínez i Cesc Múrria 


Aplicació d’eines genòmiques per a la conservació del tritó del Montseny, una espècie en perill crític d’extinció  Adrián Talavera, Bernat Burriel-Carranza, Emilio Valbuena-Ureña, GabrielRiaño, Loukia Spilani, Anna Soler-Membrives, Marc Palmada, Félix Amat, DanielGuinart Sureda, Francesc CarbonellBuira, Elena Obón Losada, TomàsMarquès-Bonet i SalvadorCarranza Gil


Disseny d’un pla de reintroducció per al tritó del Montseny Stefano Canessa, José Salgado-Rojas, Daniel Villero, Daniel Guinart Sureda, Fèlix Amat, Lluís López, Sònia Solórzano i Virgilio Hermoso


Creació de noves poblacions i seguiment de poblacions introduïdes del tritó del Montseny
Daniel Guinart Sureda, Fèlix Amat, DanielFernández-Guiberteau, Francesc CarbonellBuira, Sònia Solórzano, Adrià Jordà Ramírez, Albert Montori Faura, Lluís MiquelLópez-López i XavierComas


Gestió i millora forestal de la conca i l’hàbitat ripari del tritó del Montseny Andreu Salvat, Daniel Guinart Sureda, Joan Anglada Guillamet, JosepArgemí Relat i Joan CarlesÀngel


Millora de la connectivitat ecològica dels torrents habitats per Calotriton arnoldi  Daniel Guinart Sureda, Joan Anglada Guillamet, JosepArgemí Relat, Jordina Grau i Sònia Solórzano Herrera 


Recuperació dels cabals ecològics a la conca del tritó del Montseny Daniel Guinart Sureda, Sònia Solórzano, Lluís Miquel López, JosepA rgemí Relat, José Santaella, Alfredo Pérez i Jordina Grau 


Fauna 


Distribució, biologia i ecologia de la saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri) (Orthoptera: Tettigoniidae) en l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
Jordi Artola Casacuberta 


El programa SEGRE al Montseny: una nova aproximació a l’estudi dels rapinyaires forestals
Marc Anton Recasens, Sergi Herrando, DanielGuinart Sureda, Jordi BaucellsColomer, Joana ColomerBudó, OriolBaltà i OriolClarabuch 


Abundància del gat fer i altres mesocarnívors al Montseny Marc Vilella, Eric Serratosa, Marc Rota i Ferran Sayol


Resums 


Vigilància sanitària activa dels amfibis als entorns del Parc Natural del Montseny durant el període 2019-2020 Maria Puig Ribas, Johan Espunyes, Ignasi Marco, Albert Martínez-Silvestre i Òscar Cabezón Ponsoda 


Cens i anàlisi de la població de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) al Montseny  Jordi Baucells Colomer


Tendència poblacional del talpó roig (Clethrionomys glareolus) al Montseny: resultats del projecte de Seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE) (2008-2021)   Ignasi Torre, Lídia Freixasi Antoni Arrizabalaga 


Relacions entre el clima, la producció de llavors i la reproducció del liró gris (Glis glis) en zones de roureda mixta Carme Bartrina Galán, DanielOro, Sílvia Míguez i Lídia Freixas


Flora i vegetació 


Sistema de parcel·les de seguiment de la biodiversitat terrestre (SISEBIO) al Parc Natural del Montseny  Lluís Comas, Andreu Salvat, Xavier Domene i Javier Retana 


Silvicultura adaptativa al canvi climàtic per a la gestió multifuncional de boscos mixtos al Montseny (LIFE MixForChange)  Jaime Coello Gómez, Eduardo Collado Coloma, Mario Beltrán Barba, Joan Rovira Blanco, Noemí Palero Moreno i MíriamPiqué Nicolau 


Prospecció, inventari i avaluació dels boscos madurs al Montseny, metodologia Red Bosques 
Pol Prat Plana, Jose Santaella Alegre, Anna SanitjasOlea, NarcísVicensPerpinyà, Jordi Vayreda Duran i LluísComasBoronat

 
Resultats de l’aplicació d’herbivorisme píric d’estudis previs i del projecte «Open2Preserve» per recuperar pastures al pla de la Calma (Parc Natural del Montseny) Josefina Plaixats Boixadera, Lluís Martínez Ujaldón i Maria Josep Broncano 


Disseny d’un protocol per avaluar la diversitat vegetal i l’estat de conservació dels prats dels sectors culminals del Montseny  Andreu Salvat, Gemma Pascual Fabrellas, Dolors Rodríguez, Narcís Vicens, Dolors Rodríguez i Carme Casas Arcarons


Flora local de Riells i Viabrea Josep Maria Panareda Clopés, Pere Barnola Echenique i Josep Gesti Perich 


Consideració taxonòmica dels ginebrons dels cims del Montseny  Àngel M. Romo Díez i Josep Nuet Badia 


Hidrologia 


Cartografia de les àrees de recàrrega de la reserva de la biosfera del Montseny Marta Puiguriguer Ferrando, Jordi Font Capó, Roger Mata Lleonart i Oihane Astui Zulaika


Efectes del canvi climàtic a les rieres del Montseny: la importància dels canvis interanuals
Pau Fortuño Estrada, Narcís Prat Fornells, Raúl Acosta, Miguel Cañedo-Argüelles, José María Fernández-Calero, Nieves López-Rodríguez, Guillermo Quevedo-Ortiz, Maria Soria-Extremera, Iraima Verkaik i Núria Bonada

 
Projecte «Fonts del Montseny»  Òscar Farrerons Vidal, Adrià Corella Moragasi Fortià Prat Bofill


Estat ecològic de la riera d’Avencó  Salvador Cid Murillo 


Resum 


La contaminació per nitrats i el canvi climàtic amenacen la biodiversitat fontinal Marcos Fernández-Martínez, Jordi Corbera, Xavier Domene, Ferran Sayol, Francesc Sabateri Catherine Preece 


Climatologia 


Resum 


Caracterització pluviomètrica del temporal Gloria al massís del Montseny Francesc Vilar Bonet, Ferran Salvador Franch i Montserrat Salvà Catarineu 


Geologia 


Àrees d’interès geològic del Parc Natural del Montseny  Marta Puiguriguer Ferrando i Roger Mata Lleonart 


L’estació sísmica de Fontmartina  Maria Teresa Merino Espasa i José Antonio Jara 


Patrimoni històric i cultural 


Inscultures en terrenys del Buntsandstein: el cas de la Móra (Tagamanent)  Francesc Roma i Casanovas


La torre d’en Pega: una gran domus al peu del Montseny  Jordi Pou Rubio 


Resultats de les intervencions arqueològiques al clos nord del castell de Montsoriu (2018-2021). Arbúcies - Sant Feliu de Buixalleu (la Selva) Jordi Tura Masnou, Joaquim Mateu Gasquet, Sandra Pujadas Mitjà i Gemma Font Valentí


Treballs i recerques fets en els darrers anys sobre la terrissa de Breda  Jordi Goñi i Sarsanach 


L’alt forn del Figaró: localització i proposta de futures intervencions  Eusebi Casanelles Rahola i Laia Gallego Vila 


L’alimentació al Montseny: tradició, evolució, patrimoni  Lluís Garcia Petit 


Mestres i escoles rurals al Montseny arbucienc  Jordi Pujadas Ribalta 


El jove pintor Hermen Anglada-Camarasa a Arbúcies   Cristina Ribot Bayé 


Resums 


Estudi sobre la procedència de ceràmiques arqueològiques del castell de Montsoriu i la torre de la Móra Anna Anglisano Roca, Lluís Casas, Ignasi Queralt, Marc Anglisano, Núria Miró, Enric Revilla, Gemma Font Valentí i Jordi Tura 


Inventari del fons patrimonial de màquines de cinema d’Àngel Rabat Graugés  Àlex Rabat 


Ús públic 


Estudi de la gestió de la mobilitat al Montseny (2016-2019)  Elisabet Ros Garriga i Albert Pèlachs Mañosa

 
Les Monografies del Montseny  Agustí Vulart Riera 


Resum 


El patrimoni geològic: un recurs turístic del Montseny. Les terreres de Breda Anna Anglisano Roca i German Álvarez 
 

Pòsters

Les persones que vulguin presentar un pòster il·lustratiu dels seus treballs, presentin comunicació o no, comptaran amb un espai per exposar-los durant la trobada, i ho hauran de comunicar a l’organització en el moment de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari per a ponents.

- Format: hauran de seguir la plantilla establerta per l’organització.

- Mida: 100 de llarg x 70 d’ample, orientació vertical.

- Es portaran directament a la Trobada. En cas de que l’organització els hagi d’imprimir, es notificarà aquest fet i es lliurarà l’arxiu abans del 17 d’octubre.

- En cas de pòsters ja editats, hauran d’ajustar-se el màxim possible a aquests criteris. 

 

Inscripcions

La jornada és gratuïta. Per raons organitzatives, a més dels ponents, les persones interessades en assistir-hi presencialment com a oients, hauran de formalitzar la inscripció corresponent.

- Formulari d'inscripció per a oients (Inscripcions tancades)

- Formulari d'inscripció per a ponents (Inscripcions tancades)

La jornada també es retransmetrà en temps real pel canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals (no cal inscripció prèvia).

 

Publicació de les comunicacions

Posteriorment, la Diputació de Barcelona publicarà en format digital els treballs presentats. Amb aquest objectiu, caldrà lliurar a l'organització:

- El text complet de la comunicació, seguint els 'Criteris per a la presentació d'originals' i la 'Plantilla per a gràfics'. Data límit: 31 de gener de 2022.

- El formulari de 'Cessió de drets d'autor', degudament emplenat. En cas d'autories col·lectives, l'han de lliurar tots i cadascun dels autors i autores.

No es publicaran els treballs la documentació dels quals arribi més tard del 31 de gener de 2022.
Les publicacions de les Trobades d’Estudiosos estan disponibles a la llibreria de la Diputació de Barcelona.

 

Secretaria de la trobada

Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals. Diputació de Barcelona

Carrer del Comte d'Urgell, 187, 3r. 08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 843

a/e: jornadesparcs@diba.cat

Per a consultes relacionades amb la cessió de drets d'autor

a/e: oad.prop.intel@diba.cat

 

Com arribar-hi

Bus:

 • TEISA (972 204 868): de Girona, Lleida o Manresa fins a Vic.
 • SAGALÉS (93 889 25 77): de Barcelona fins a Vic. De Vic fins a Viladrau

Vehicle propi:

 • Des de Barcelona: C-17 direcció Vic + BV-5303
 • Des de Girona, Lleida, Manresa o Vic: C-25

Mapa: Enllaç google maps


Categories: general, Jornades tècniques, Educació ambiental, Xarxa de Parcs Naturals, Montseny, Educació ambiental, Biodiversitat,

compartir

 

CookiesEU

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació