caes
Educació ambiental

Educació ambiental

Navegació

Els guardians dels arbres


Guardians dels arbres

El projecte dels Guardians dels arbres està orientat a afavorir l’aprenentatge dels joves de 3er i 4rt de l’ESO, tant dels valors naturals i patrimonials del Parc de la Serralada Litoral, com de la seva gestió, mitjançant un context vivencial i participatiu que els vinculi amb la gestió del Parc. Cerca la implicació i la descoberta de la natura i del paisatge per part dels alumnes, així com, fomentar la seva participació activa en millorar l’entorn del parc i evitar accions que el deteriorin esdevenint una generació de guardians dels arbres conscienciats i dinamitzadors de la conservació. 


Treball de camp


Els joves, durant 2 jornades de 5 hores, s’integraran en la colla de guardes del parc per tal de realitzar accions concretes de conservació i manteniment del parc adaptades a la seva edat. 

La desconnexió amb la natura, l’increment d’hàbits sedentaris associats a la tecnologia i la necessitat de què la societat conegui la importància del Parc de la Serralada Litoral i de la seva gestió, planteja el repte de generar l’interès entre els joves sobre l’entorn del parc així com sobre qui i com s’hi desenvolupa la gestió i sobre quines són les amenaces que posen en perill la seva conservació.

Igualment, es vol implicar a les noves generacions en la detecció i resolució de problemàtiques concretes que  es produeixen al parc per tal de reduir conductes incíviques i vandalisme (grafittis, danys al mobiliari, abocaments, circulació fora pistes...) i que, a nivell social, també se’ls valori pel seu paper de col·laboradors en la conservació del parc.

Per últim es busca que es puguin sentir identificats amb elements i paratges del parc de forma que arreli en ells el sentit de pertinença a aquest territori.

En el projecte participen els següents agents: Parc de la Serralada Litoral, Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt, Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i entitats del territori.


Contingut relacionatVídeo#language("interest")

Contacte

Masia Mariona

Ctra. 5119, Km. 2,5

Mosqueroles

08479 Fogars de Montclús

A/e: p.montseny@diba.cat

Tel. 938 475 102

Fax 938 475 368