Montesquiu
Es ressembren els prats de les Codines i de les Planeses

Assaig de millora de l'estat ecològic de les pastures del Parc del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

Ressembrant les llavors. Autor: XPN

24/10/2019

Al Parc del Castell de Montesquiu s’està realitzant un projecte de millora de l’estat ecològic de les pastures en col·laboració amb el Grup de Recerca en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) i del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Els resultats obtinguts en un estudi previ fet el 2016-2017, en què es va avaluar la qualitat ecològica de les pastures del Parc a partir de la riquesa florística, van posar de manifest que bona part de les pastures tenien una baixa qualitat pel que fa a la diversitat florística, amb l'excepció dels prats de Sant Moí els quals presenten un bon estat ecològic amb una elevada varietat d’espècies de flora.

En el projecte que s’ha iniciat es pretén utilitzar els prats de Sant Moí com a donadors de llavors de plantes característiques dels prats per millorar la riquesa florística d'aquells que presenten un índex de qualitat baixa (prats receptors) i s’ha fet una acció de millora (desbrossada i sega) dels prats de Sant Moí per afavorir el creixement, floració i fructificació de l’herba.

A principis d’estiu es va fer la recollida de llavors d’aquests prats i es van deixar assecar. A principis d’octubre, botànics de la UVic juntament amb el ramader que mena els prats, van ressembrar les llavors en els prats del sud de les Codines, ja que s’havia detectat que gaudien de poca biodiversitat i de baixa qualitat ecològica. A finals d'octubre, es ressembraran també els prats de les Planeses.

L’equip tècnic del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC farà el seguiment de l’evolució de les pastures ressembrades.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals i Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC

Categoria: Montesquiu, Relleu, Paisatge, Biodiversitat, flora, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, ODS,