caes

Montseny | Guilleries-Savassona | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals Arrangen i preparen 15 torres de guaita que es faran servir en el PVI des del 19 de juny

La Xarxa de Parcs Naturals posa a punt la infraestructura per a la campanya de prevenció d'incendis forestals

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha posat a punt 15 punts de guaita, basses per a helicòpter, franges de baixa combustibilitat i la xarxa bàsica de camins que formen part de la infraestructura de prevenció d’incendis que preveuen els plans de prevenció d’incendis forestals dels diferents espais naturals. Aquests 15 punts de guaita protegits formen part del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), que desenvolupa l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona des del 19 de juny fins al 2 de setembre.

Els punts de guaita estan equipats, en la seva major part, amb torres de guaita metàl·liques de 15 metres d’alçada o de fusta de 3 metres, aquestes últimes en aquells indrets on la vegetació té un menor desenvolupament i la topografia és més abrupta. Aquestes torres de guaita s’ubiquen en llocs estratègics, donen cobertura al 52 % del territori dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, cosa que equival a gairebé 50.000 hectàrees i, al mateix temps, també cobreixen la visual d’unes 394.000 ha a la resta de la província de Barcelona.

La Secció de Gestió Territorial del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha fet diverses actuacions de manteniment, que consisteixen principalment en la reparació de desperfectes en torres, principalment per actes d’incivisme, en la incorporació de millores relacionades amb la seguretat i salut al lloc de treball i en l’arranjament del camins d’accés a les torres, per tal que siguin aptes a la circulació dels vehicles utilitzats pel personal contractat pel PVI.

Així mateix, s’ha fet el manteniment de la franja perimetral de 25 metres al voltant de la torres a fi de protegir aquesta infraestructura en cas d’incendi forestal, tal com determinen el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Les torres estan situades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (1), Parc de la Serralada Litoral (3), Parc de la Serralada de Marina (3), Parc del Foix (1), Parc Natural del Montseny (3) i Parc del Garraf (4).

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Gestió del medi, Montseny, Guilleries-Savassona, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Biodiversitat, ODS,