caes
Viu el parc a l'escola

Navegació

Descripció del programa


Treball a l'aula

Treball a l'aula

Jornada festiva

Jornada festiva

Treball posterior

Treball posterior

El programa Viu el parc a l'escola és la línia educativa del programa Viu el parc. Aquest és un programa impulsat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona que té per a objectiu la realització d’un seguit d’activitats artístiques, culturals i educatives que permetin descobrir a la població el ric patrimoni natural i cultural dels espais naturals protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la província de Barcelona.

El programa Viu el parc a l'escola consta de 3 fases:

 • Primera fase: Treball previ a l’aula conduit per un/a educador/a ambiental.
 • Segona fase: Celebració d’una jornada festiva als espais naturals protegits.
 • Tercera fase: Treball posterior que pretén ser el recull dels coneixements adquirits durant les dues primeres.

 

 

Objectius


El programa Viu el parc a l'escola té com a finalitats:

 • Dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa de Parcs Naturals.
 • Afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental.
 • Fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a l’espai natural protegit.
 • Experimentar una nova via d’aprofundiment en la funció didàctica i lúdica dels espais protegits.

Objectius del programa Viu el parc a l'escola

 

Destinataris


El programa s’adreça principalment als alumnes de 5è curs de primària de les escoles públiques que es troben dins l'àmbit territorial d’algun des espais naturals protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN).

Continguts


Els continguts del programa Viu el parc a l'escola s’adeqüen als objectius curriculars del curs de 5è de primària que marca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Fonamentalment, es treballen les àrees curriculars de coneixement del medi natural, social i cultural, d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania i d’educació física.

Els continguts escollits per al programa s’organitzen en 2 blocs:

La Xarxa de Parcs Naturals

 • Geografia de la Xarxa de Parcs Naturals i localització dels parcs.
 • La diversitat dels parcs: presentació dels parcs amb els seus trets característics.
 • La connectivitat entre parcs.
 • La gestió dels parcs naturals.

Els parcs naturals

 • Dades, característiques i serveis dels espais de les jornades festives als parcs.
 • Descoberta del patrimoni de cada parc.
 • La gestió dels parcs naturals.

Inclusiu i adaptat


El Viu el parc a l'escola és un programa inclusiu i ofereix material de suport per a infants amb necessitats especials integrats en centres escolars ordinaris, de tal manera que aquests puguin realitzar les activitats juntament amb la resta del seu grup. Alguns d'aquests materials són: cadires tot terreny per infants amb mobilitat reduïda, recursos olfactius i tàctils per a nens i nenes cecs o amb discapacitat visual, entre d'altres. 

Es pot consultar tot el material disponible al web Accessibilitat a la Xarxa de Parcs Naturals.

Igualment, el Viu el parc a l'escola és un programa adaptat, que ofereix activitats dirigides específicament a centres d'educació especial (CEE) del territori. Al 2021 va tenir lloc una primera prova pilot dins de l'àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, amb activitats i recursos de suport desenvolupats conjuntament per l'equip educatius del programa amb l'assessorament de les mestres d'educació especial de l'escola Crespinell, de Terrassa. Aquest treball ha donat lloc a una proposta de programa molt valuosa i flexible, que es pot adaptar a les necessitats i característiques dels centres d'educació especial que sol·liciten participar en el programa.  

Ús de la Joëlette a la festa del Parc Natural de Sant Llorenç Ús de la Joëlette a la festa del Parc Natural de Sant Llorenç Ús de la Joëlette a la festa del Parc Natural de Sant Llorenç

 

 

 

 

 

 

 

Programa subvencionat


El programa Viu el parc a l'escola és un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona. Els ajuntaments dels municipis als quals pertanyen les escoles poden fer-se càrrec, totalment o parcialment, si així ho consideren, de les despeses de l'autocar que ha de transportar els alumnes a la jornada festiva celebrada al parc.

 

#language("interest")