Treball posterior


El programa Viu el parc a l'escola proposa la realització, per part dels alumnes, de diversos articles que omplin de contingut un blog creat per l’equip pedagògic del programa. Els temes principals del blog seran l’experiència viscuda pels infants durant la realització del treball a l'aula i de les jornades festives, així com el patrimoni dels parcs naturals. Per fer-ho, es suggereix la creació de 4 o 5 equips de treball dins d’una aula. Cada equip ha de desenvolupar un tema, atorgat pels mestres, i elaborar-ne una redacció. Un cop feta, caldrà publicar-la en el blog i dotar-la del format establert.

Per accedir al blog, l’equip pedagògic del programa lliurarà, a cada escola, un nom d'usuari i una contrasenya.

interest