Treball posterior


El treball posterior consisteix en la creació d’un blog per part de les escoles. Els temes principals del blog seran l’experiència viscuda pels infants durant la realització del programa Viu el parc a l'escola, així com el patrimoni dels parcs naturals. La proposta pretén aconseguir que l’alumnat generi els articles publicats en aquest espai virtual. Per fer-ho, es suggereix la creació de 4 o 5 equips de treball dins d’una aula. Cada equip ha de desenvolupar un tema, atorgat pels mestres, i elaborar-ne una redacció. Un cop feta, caldrà publicar-la en el blog i dotar-la del format establert.

interest