Accions de conservació


El terme acció de conservació inclou un ventall de tasques diverses que es poden resumir en les quatre grans tipologies següents:

  • Conservació i gestió del medi. Són el tipus d'accions més actives com el control d'una espècie invasora, la gestió d'un hàbitat, la redacció d'un pla de conservació o la subvenció d'una activitat que fomenta la conservació, entre molts d'altres.
  • Recerca i seguiment. Són necessaris per aprofundir en el coneixement d'alguns aspectes de la fauna, la flora o els hàbitats. Per exemple, es considera recerca un estudi de la distribució d'una espècie, la cartografia d'un hàbitat o un estudi taxonòmic. El seguiment, en canvi, permet el registre periòdic de dades per avaluar i observar tendències dels elements a conservar.
  • Gestió de la informació. Fa referència a totes les actuacions d'ordenació i difusió de la informació com ara l'elaboració de publicacions, l'edició i col·locació de retolació, l'actualització de bases de dades, l'educació ambiental, l'elaboració de protocols d'actuació concrets i la coordinació intra i interadministrativa, entre d'altres.
  • Normativa i altres eines administratives. Es refereix tant a actuacions d'actualització de normativa i de revisió de plans especials, com a la creació de reserves o avaluació de l'eficàcia de la normativa existent.

 

Normalment, per garantir la conservació d'algun element prioritari és necessari realitzar accions de tots o gairebé tots els tipus esmentats. Aquest apartat se centrarà principalment en les accions de conservació i gestió del medi.

Cercador d'accions de conservació


S'estan mostrant 1 - 9 de 14 resultats.

Imatge del projecte

Restauració de gorgs per millorar l'hàbitat del tritó palmat

Montnegre-Corredor

Maneig espècies  -  Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Millora manual de gorgs per al cranc de riu

Montseny  -  Guilleries-Savassona  -  Montnegre-Corredor

Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Creació de gorgs per al cranc de riu amb maquinària pesada

Montseny  -  Guilleries-Savassona

Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Establiment d’acords de custòdia per al cranc de riu

Montnegre-Corredor

Eines administratives

Imatge del projecte

Conveni de no aprofitament forestal per protegir una roureda

Montnegre-Corredor

Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Experiència de control de la planta invasora cua de guilla

Montnegre-Corredor

Adquisició informació/millora coneixement  -  Maneig espècies  -  Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Control i millora estat hidrològic de rieres en època de sequera

Montnegre-Corredor

Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Actuacions de conservació de Halimium halimifolium

Garraf  -  Montnegre-Corredor

Maneig hàbitats/ecosistemes

S'estan mostrant 1 - 9 de 14 resultats.

interest