Montseny
Article del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Per primera vegada, un estudi caracteritza la química forestal de l'aire per sota la copa dels arbres en un alzinar mediterrani

$urlFileEntry

Persones passejant per un alzinar al Parc del
Montnegre i el Corredor. Autor: XPN

25/06/2020

Una recerca realitzada per l’investigador Albert Bach de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) juntament amb investigadors del CTFC, el CREAF, el CSIC i el Departament de Geografia de la UAB, i impulsada per la Fundació Bancària La Caixa, ha estudiat les variacions de compostos químics monoterpens en un alzinar del Parc Natural del Montseny. Aquest estudi pioner, publicat a l'International Journal of Environmental Research and Public Health, obre un nou marc de recerca en els boscos mediterranis i constitueix una aportació important per a la comunitat científica i de la sanitat pública.

Quan estem en contacte amb el bosc experimentem una sèrie d’efectes en la nostra salut. En general, aquests efectes es donen en els àmbits dels sistemes cardiovascular, immune, respiratori i nerviós, i experimentem també canvis pel que fa al benestar fisiològic i psicològic.

El creixent interès científic i social sobre el potencial dels boscos com a font de benestar ha propiciat nombrosos estudis que evidencien els beneficis de l’exposició als ecosistemes forestals per a la salut humana. Investigacions recents assenyalen els compostos orgànics volàtils emesos per les plantes (monoterpens) com a principals determinants dels efectes induïts pels boscos.

Les plantes alliberen monoterpens com a mecanisme de defensa contra herbívors i d’adaptació al medi. Entre els seus efectes més estudiats, en destaquen les propietats antiinflamatòries, neuroprotectores i antitumorogèniques. Tot i el seu paper rellevant en el binomi bosc-salut aquests compostos han estat poc estudiats per sota el nivell de la copa dels arbres, que és on es dona la interacció amb les persones.

Els resultats de l'estudi mostren com els monoterpens guarden una forta relació amb la temperatura de l’aire, la radiació solar i la humitat relativa de l’aire. Aquests pics en les concentracions no es van registrar en la resta de mesos mostrejats, durant els quals les emissions van augmentar amb la radiació solar, assolint el seu punt màxim al voltant de les 14 hores, moment de major temperatura del cicle diari. L'estudi demostra una forta variabilitat d’aquests compostos tant estacional com diària, amb les concentracions màximes durant el juliol i l’agost a primera hora del matí (de les 6 a les 8 h) i de la tarda (de les 13 a les 15 h).

Els resultats implicarien que, durant l’estiu, les persones que caminen per aquest tipus de boscos estarien subjectes a una major absorció potencial de monoterpens en el seu torrent sanguini, especialment a primera hora del matí i a partir del migdia. Les concentracions obtingudes són similars o majors que en d’altres estudis que han demostrat la relació entre aquests compostos i la salut de les persones no només en el laboratori sinó també en el bosc.

compartir

Font de la informació: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Categoria: Montseny, Notícies d'arreu, Atmosfera, hàbitats, Recerca i seguiment,