caes

Collserola Destaca la presència de diverses espècies d'amfibis a les basses que hi ha a l'indret

Acord per a la custòdia de la finca de les Llicorelles a Molins de Rei, al Parc Natural de la Serra de Collserola

17/04/2023

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’Ajuntament de Molins de Rei i la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) han assumit conjuntament la custòdia de la finca de les Llicorelles per a la conservació dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics. Aquest espai és d’especial importància per a la riera de Vallvidrera ja que fa de connector entre la serra de Collserola i el riu Llobregat.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola amb l’Ajuntament de Molins de Rei i la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) va signar el dilluns 3 d’abril un conveni de col·laboració previst per a quatre anys per a la conservació i millora de la biodiversitat de la finca de les Llicorelles.

A les Llicorelles, un terreny obert dominat per vegetació herbàcia, format per un seguit de feixes estretes amb basses temporànies i alguns arbres plantats, hi destaca la presència de tres espècies d’amfibis que crien a les basses només el primer any després de la seva construcció (gripau corredor, reineta i granoteta de punts), així com dues més detectades (granota verda i tòtil). A més, cal subratllar la importància local d’aquest espai pel que fa al gripau d’esperons, espècie molt rara en aquest àmbit, de la qual hi ha un projecte de reintroducció en aquest espai en curs de realització.

Les 11 hectàrees de la finca són propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei fruit de la urbanització del Polígon Industrial de les Llicorelles, i els terrenys estan situats en part dins del Parc Natural de la Serra de Collserola i, en part, dins de l’espai funcional definit pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

L’acord de col·laboració té els objectius següents: creació i restauració de punts d’aigua per a amfibis; gestió d’espais oberts i de devesa; foment general de la fauna silvestre, i foment de la sensibilització ambiental.

D’acord amb aquests objectius, recollits en l’acord de custòdia, la Societat Catalana d’Herpetologia gestionarà la finca i comptarà amb l’assessorament i el suport econòmic de l’Ajuntament de Molins de Rei i el seguiment i l’aval de les actuacions per part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)

Categoria: Paisatge, Hidrologia, flora, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Collserola, Biodiversitat, ODS,