Collserola
Fins al 17 de novembre

Actuació fitosanitària sobre la població de processionària

$urlFileEntry

Moment del tractament. Autor: CPNSC

14/11/2017

Entre el 13 i el 17 de novembre s’actuarà, mitjançant l’ús d’un producte insecticida, a diferents pinedes del Parc Natural de la Serra de Collserola per reduir les poblacions de processionària. L’actuació es durà a terme principalment a Barcelona, Montcada i Reixac i diferents zones del Baix Llobregat.

L’objectiu del tractament és actuar sobre les bosses d’erugues de processionària (Thaumetopoea pityocampa) als llocs on s’ha detectat una incidència més important d’aquesta plaga forestal, principalment a les pinedes del vessant barceloní, del Llobregat i del Besós a més a més d’algunes àrees de lleure i miradors del Parc Natural.

El tractament només es fa a les vores dels camins freqüentats on s’ha detectat un major nombre d’individus adults (papallones) amb l’objectiu d’evitar les al·lèrgies que provoquen tant a persones com a animals de companyia.

Es fa mitjançant un tractor equipat amb canó atomitzador amb un producte insecticida, Fastac, inclòs a la Llista Única Europea de Productes Fitosanitaris. La matèria activa d’aquest producte és l’Alfa Cipermetrin, amb una categoria ecotoxicològica de nivell A.

La gestió de la població d’aquesta plaga forestal també inclou un seguiment de les poblacions. L’estudi, que es realitza des de l’any 1988, es desenvolupa durant els mesos de juny a l’octubre i consisteix en la instal·lació de caixes trampa amb feromones per tal de capturar i fer una estimació de les poblacions de les papallones de la processionària del pi. Hi ha establertes vuit àrees, amb seixanta-una caixes trampa en total.

El darrer tractament amb insecticida es va realitzar el mes de novembre de l’any passat a diferents àrees del Parc amb una alta efectivitat i en què es va poder constatar la reducció de la població.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)

Categoria: Collserola, Biodiversitat, flora, fauna, invertebrats, insectes, hàbitats, Gestió del medi,