Collserola
Serà un punt important per als amfibis i un punt d'aigua permanent per a la fauna

Renovació de la bassa de l'Estació Biològica de Can Balasc, al Parc Natural de Collserola

$urlFileEntry

La bassa, un cop arranjada. Autor: CPNSC

05/04/2020

Quinze anys després de la seva construcció, s’ha renovat la bassa situada a la masia de Can Balasc, seu de l’Estació Biològica del Parc. La intervenció ha permès diversificar els hàbitats d’aquest espai i n'ha augmentat la biodiversitat.

Després de diverses intervencions de control de la vegetació i de retirada de sediments acumulats, la làmina d’aigua d’aquesta bassa creada per potenciar les diferents espècies d’amfibis presents al Parc havia perdut impermeabilitat. Per aquest motiu, a finals del 2019 es va licitar la renovació, valorada en 16.000 euros, que ha executat l’empresa Naturalea.

Ha estat una actuació que va més enllà de la pròpia impermeabilització de la bassa. S’ha realitzat una renovació que, a través de la creació i la instal·lació de diferents estructures, potencia la diversificació d’hàbitats i espècies, tant en la làmina d’aigua com en el punt de surgència de l’aigua que l’alimenta.

Actuacions realitzades

Les principals actuacions realitzades encaminades a potenciar la biodiversitat d’aquest espai han estat:

· Recuperació del perímetre amb rotlles de fibra de coco que faran, en primera instància, de barrera física front els sediments que puguin arribar amb aigües d’escorrentiu del talús. El perímetre també s’ha revegetat amb plantes aquàtiques (helòfits) i s'han instal·lat unes plataformes d’1m d’amplada, a poca profunditat, on podran arrelar.

· Reintroducció del plantatge aquàtic (Alisma plantago-aquatica ), recuperat de l’anterior bassa, i introducció d’una alga caròfita, Chara sp, per ajudar a l’oxigenació de la bassa.

· Creació d’una zona arbustiva al marge de la bassa, just a la zona de depressió creada al punt de sobreeixidor, que permeti una nova zona d’ombra i d’humitat.

· Arranjament del punt d’entrada de l’aigua amb grans blocs de llicorella amb diversos objectius: la generació d’una zona de recirculació d’aigua en cascada, amb una bomba de recirculació que afavoreix l’oxigenació de l’aigua de la bassa; la creació d’un ambient previ a la bassa constantment humit amb aigua que regalima i esquitxa les roques afavorint la proliferació de molses i líquens; creació d’unes petites zones d’acumulació d’aigua, lliures de sediments, per tenir punts de bany i abeurador pels ocells.

Aquesta nova bassa, també ovoide com l’anterior, té aproximadament 9 m de longitud màxima i 4 m d’amplada màxima, amb una fondària decreixent de fins a 1,2 m al punt màxim i amb un perímetre resultant de 26 m.

Durant els propers mesos la vegetació recuperarà l’espai de vora i serà de nou un punt important per als amfibis, però també un punt d’aigua permanent per a la resta de fauna del Parc Natural.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)

Categoria: Collserola, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Gestió del medi, ODS,