Collserola
Des del 1993, ja s'han eliminat 38 km de línies elèctriques aèries

Retirada una línia elèctrica situada sota el passeig de les aigües

$urlFileEntry

Desmantellament. Autor: CPNSC

03/12/2015

La companyia Endesa ha eliminat mig quilòmetre de traçat i cinc torres de suport d'una línia elèctrica situada a sota el mirador dels Xiprers, al passeig de les aigües. Atesa l'orografia del terreny, l'actuació ha necessitat de la intervenció d'un helicòpter. 

La companyia Endesa ha eliminat cinc torres elèctriques d'una línia de mitja tensió (25 kV) situada sota el mirador dels Xiprers, al passeig de les aigües. A causa de l'orografia del terreny, aquesta actuació s'ha realitzat amb l'ajuda d'un helicòpter que ha retirat les torres fins a un punt accessible on es procedirà al seu desmuntatge i eliminació. 

L'eliminació d'aquest traçat ha comportat la reconfiguració de la xarxa per continuar donat subministrament a la zona de Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

Amb aquesta actuació, i des de l'any 1993, ja s'han eliminat més de 38 km de línies elèctriques aèries, de les quals se n'han soterrat 15 km. Les línies elèctriques en el medi natural tenen un impacte ambiental, tant pel que fa al paisatge com pels riscos que impliquen per a la fauna (col·lisió d'aus) i també pel seu risc potencial d'incendi. Per això és necessari intervenir de manera permanent per millorar el seu encaix i minimitzar els seu impacte.

Des del consorci del parc fa més de 20 anys es va iniciar una línia de col·laboració amb les companyies distribuïdores per tal d'aconseguir aquests objectius. Els traçats de les línies elèctriques existents en el moment de creació del parc, l'any 1987, tenien l'origen en un temps en què el desenvolupament de la xarxa elèctrica es realitzava sense tenir en compte l'afectació al territori i amb l'objectiu bàsic de fer arribar l'energia als llocs de consum. Per aquest motiu, el sistema de distribució existent, en alguns territoris com Collserola, consistia en un entramat de línies de diferents companyies, que en alguns casos eren redundants.

Mitjançant acords amb les companyies distribuïdores, de mica en mica, s'han anat eliminant traçats aeris a favor dels traçats soterrats, tal com es va fer a Can Calopa l'any 2010 o el 2013 a la zona de les Planes amb el soterrament d'una línia aèria de 25 kV de 1.025 m de longitud. També s'ha treballat per racionalitzar la xarxa eliminant traçats redundants, factor que ha estat afavorit per la unificació de les companyies.

La retirada de les línies elèctriques també suposa l'eliminació dels suports, fet que ha comportat fins l'any 2015 la supressió de 681 estructures. A més a més de treballar per a la racionalització de les línies, les companyies també han realitzat treballs per a minimitzar-ne l'impacte, com la col·locació, l'any 2014, de dispositius de protecció per a l'avifauna, a 2,2 km d'una línia d'alta tensió, per evitar-ne la col·lisió.

Tot plegat permet que a dia d'avui el Parc Natural de la Serra de Collserola gaudeixi d'una situació molt millor i més segura que la que tenia vint anys enrere. Resten travessant el parc, però, més de 100 km de línies aèries de mitjana tensió (11 kV, 25kV) i uns 115 km de línies de transport (66 kV, 110 kV, 220 kV i 380 kV) i cal fer esment que s'ha plantejat un projecte de traçat de la línia de Molt Alta Tensió, encara pendent d'aprovar, que té previst travessar el parc.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Categoria: Collserola,