Garraf | Olèrdola
25 anys d'alliberaments han consolidat una població estable a la zona

S'alliberen 300 exemplars de tortugues mediterrànies al Parc del Garraf

$urlFileEntry

Exemplar de tortuga. Autora: Patricia Golobardes

13/11/2017

El programa de reintroducció de la tortuga mediterrània occidental (Testudo hermanni hermanni) al Parc del Garraf va començar l’any 1992. Coordinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, enguany s’arriba als 25 anys.

Aquest programa es desenvolupa seguint les indicacions del Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i Olèrdola, elaborat l’any 2016, i del Pla de conservació específic d’aquesta espècie, elaborat l’any 2002 pel Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya a Masquefa (CRARC), i consisteix bàsicament en la reintroducció de tortugues en els indrets més favorables del medi natural, en la millora dels hàbitats i en el seguiment de l’estat d’aquestes poblacions introduïdes.

Aquest mes de novembre s’han introduït al Garraf unes 300 tortugues al medi natural, degudament inspeccionades i aclimatades pel CRARC, que procedien de fonts diverses com ara els centres de cria distribuïts pel territori de Catalunya, donacions i decomisos.

Fins a l’actualitat, s’ha alliberat un contingent d’uns 5.000 exemplars, entre els quals hi ha tortugues de gairebé totes les edats, amb predomini de les adultes. Els resultats dels estudis de seguiment que es fan periòdicament indiquen que als nuclis reproductius hi ha una taxa reproductora important, si tenim en compte el nombre total de nounats localitzats en els seguiments amb gossos i per la prospecció seguint la metodologia tradicional. Aquest fet corrobora l’èxit del conjunt del programa de reintroducció.

Dels estudis realitzats, però, es desprèn un fet preocupant que podria posar en risc la població del Garraf: la depredació dels exemplars nounats. Entre els depredadors possibles podrien estar els senglars, gossos assilvestrats, guineus, genetes, fagines i altres rosegadors.

Un dels aspectes fonamentals per a la supervivència d’aquestes poblacions de tortuga és la gestió del seu hàbitat, que permet millorar la qualitat i la disponibilitat d’àrees per a la nidificació i l’alimentació.

En tot cas, cal continuar alliberant exemplars que garanteixin tant la supervivència, com la sostenibilitat de la població.

Per a més informació, podeu llegir la notícia següent.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Plans especials, Garraf, Olèrdola, Biodiversitat, fauna, vertebrats, rèptils, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi,