Guilleries-Savassona
El projecte de seguiment del liró gris a les Guilleries es va iniciar l'any 2008

Reapareix el liró gris a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

$urlFileEntry

Liró gris dins una caixa niu. Autora: Silvia Míguez

17/05/2019

Els resultats obtinguts de l’estudi del liró gris (Glis glis) a les fagedes de Vilanova de Sau al llarg del 2018 han estat molt satisfactoris ja que, després de cinc anys en què no es detectava l’espècie en aquesta localitat, s’ha tornat a observar aquest rosegador ocupant les caixes  niu.

La revisió realitzada al llarg del 2018 pel Museu de Ciències Naturals de Granollers amb la col·laboració dels guardes forestals de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona torna a posar de manifest l’existència d’una població de liró gris a les fagedes de Vilanova de Sau després de cinc anys d’absència d’individus a les caixes niu.

La reaparició coincideix amb el fet que el 2018 ha estat un any d’abundància d’aliment gràcies a la producció de faja del bosc. Tot i així, un dels factors que han ajudat a aquesta reaparició és que la zona d’estudi va entrar l’any 2015 en el programa Sèlvans d’Acciónatura el qual, mitjançant un acord de custòdia del territori, protegeix la fageda de ser sotmesa a aprofitaments forestals. Aquesta és una mesura fonamental per afavorir el liró gris i la resta de biodiversitat present en espais naturals com aquest, amb una llarga i intensa tradició pel que fa a la gestió forestal.

En concret, durant els seguiments s’han trobat i marcat quatre individus adults: dos mascles i dues femelles, aquestes darreres amb cries (una ventrada de vuit cries i una ventrada de set cries). Una part important d’aquestes cries es van poder marcar abans que marxessin del niu. A més, també es van trobar dos lirons joves més utilitzant les caixes niu, els quals probablement provenien d’altres femelles reproductores que van criar en cavitats naturals properes enlloc de fer-ho dins les caixes. El total de joves marcats arriba als deu exemplars. El nombre d’individus trobats ha estat el més gran observat fins al moment en aquesta localitat dins d’un mateix any d’estudi.

Seguiment del liró gris a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

L’any 2008 es va iniciar el projecte de seguiment del liró gris a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, impulsat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers dins el conveni de col·laboració amb la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Es va procedir aleshores a la instal·lació de caixes niu específiques per a petits mamífers arborícoles en diverses zones de l’Espai Natural considerades adients quant a hàbitat potencialment favorable per a l’espècie: boscos caducifolis a poder ser madurs (fagedes, rouredes, castanyedes).

Des del inici del seguiment s’ha pogut detectar la presència d’individus adults i s’ha constatat la seva reproducció gràcies a la troballa de cries, determinats anys, en algunes de les localitats estudiades. Altres localitats, però, mai han presentat ocupació de les caixes niu per part d’aquesta espècie. Fins al moment, la quantitat d’individus trobats entre les diferents localitats objecte d’estudi al llarg d’aquests anys de seguiment ha estat baixa.

Així doncs, les revisions periòdiques de les caixes realitzades al llarg dels onze anys d’estudi han donat els seus fruits i han permès detectar la presència d’aquest petit mamífer en aquest indret. Aquest fet, del qual no hi havia citacions confirmades, fa possible la realització d’un estudi demogràfic a llarg termini i ens ajuda a conèixer millor aspectes de la biologia i ecologia d’aquesta espècie.

Per a més informació sobre aquest petit mamífer, consulteu l’enllaç següent.

compartir

Font de la informació: Museu de Ciències Naturals de Granollers

Categoria: Guilleries-Savassona, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Informació tècnica, Divulgació, Publicacions,