caes

Litoral L'Associació Laietània Arqueologia i Patrimoni (LAiPat) ha coordinat i organitzat les tasques

Les darreres excavacions al turó Gros de Céllecs, al Parc de la Serralada Litoral, aporten nova informació sobre l'ocupació del poblat ibèric

12/09/2023

Les últimes intervencions realitzades al poblat ibèric del turó Gros de Céllecs han aportat nova informació sobre les diferents fases d’ocupació de l’assentament i han posat de manifest l’existència d’una fase més antiga de la qual no se’n tenia constància. Un cop finalitzades les excavacions, s’estan duent a terme tasques d’adequació i consolidació tant de les estructures descobertes per les intervencions recents com les excavades anteriorment.

A més dels nous recintes que detallen la planta del poblat, durant les tasques s’han pogut recuperar diversos materials ceràmics -que ajuden els especialistes a acotar el marc cronològic- així com algun objecte de bronze, de forma indeterminada i que caldrà restaurar per intentar identificar.

El poblat ibèric del turó Gros de Céllecs es troba situat al terme municipal d’Òrrius, al Maresme, dins del Parc de la Serralada Litoral. Gràcies a la seva ubicació privilegiada, dominava tota la regió, des de Mataró fins a Barcelona, per la banda de la costa, i tota la plana del Vallès, per la banda oest del turó.

El poblat mostra dues fases principals d’ocupació, la primera entre els segles V-IV aC, i la segona entre els segles III-II aC. A aquesta última fase pertanyen les restes constructives que es poden observar en tot el turó. Posteriorment, també té una petita fase d’època romana republicana (II-I aC).

La present campanya s’ha pogut portar a terme gràcies a la subvenció de l’Àrea de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, del Parc de la Serralada Litoral i de l’Ajuntament d’Òrrius. L’Associació Laietània Arqueologia i Patrimoni (LAiPat) ha coordinat i organitzat les tasques realitzades. Enguany, s’ha comptat amb la col·laboració d’un grup d’arqueòlegs professionals, així com d’estudiants d’arqueologia de diverses universitats catalanes i d’àmbit estatal.

compartir

Font de la informació: Associació Laietània Arqueologia i Patrimoni (LAiPat)

Categoria: Litoral, ODS, Vídeos,