Litoral
Es recomana l'associacionisme dels propietaris forestals com a eina de control

Línies estratègiques per fer front a les plagues dels pins

$urlFileEntry

Presència en els brots de 'Tomicus destruens'. Autor: CPSL

12/07/2016

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha desenvolupat un document en què s'estableixen les 'Línies d'actuació davant l'afectació per Tomicus destruens' al Parc de la Serralada Litoral i el foment de l'associacionisme dels propietaris forestals com a eina de control.

El document, que podeu consultar a l'enllaç següent, dóna una visió general de l'estat de les pinedes al Maresme i determina quines són les causes biòtiques (generades per organismes vius) i abiòtiques (relacionades amb el sòl i el clima) que afebleixen els arbres.

Es formulen cinc línies bàsiques d'actuació que s'aniran desenvolupant al llarg dels propers mesos i que de forma resumida es recullen en:

1. Disposar de la diagnosi de l'estat de les masses al parc. 

2. Localitzar els propietaris afectats i assessorar-los sobre les mesures que han de prendre i dels instruments de gestió de què disposen. 

3. Potenciar, en els treballs de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis (franges de baixa combustibilitat), l'alzina davant del pi.

4. Actualitzar l'estudi Avaluació de l'estat fitosanitari del Parc de la Serralada Litoral, realitzat l'any 2008.

5. Establir un circuit d'intercanvi d'informació entre les administracions implicades.

En general, es recomana als propietaris que no en formin part que s'integrin en les associacions de propietaris forestals locals mitjançant les quals es prioritzaran les actuacions de millora de la massa en les finques més afectades. 

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Categoria: Litoral, Paisatge, Biodiversitat, flora, hàbitats, Planificació i avaluació,