Litoral
A Vilanova del Vallès

Enllestides les obres de millora del camí de Can Nadal

$urlFileEntry

Camí arranjat. Autor: XPN

12/02/2019

El mes de gener es van acabar les obres de millora del camí de Can Nadal, al municipi de Vilanova del Vallès, que han consistit en la pavimentació dels seus primers metres.

El camí de Can Nadal, un eix important d’entrada al Parc, forma part de la seva xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis i dona accés a diferents habitatges.

Al Parc, els trams amb paviment de formigó són molt pocs i reduïts, ja que la normativa només els permet excepcionalment per aquells que tenen un pendent elevat i problemes erosius. En aquests trams, la pèrdua de material és inevitable, sobretot en episodis de pluges intenses, i els fa impracticables. Les reparacions comporten costos de manteniment elevats i continuats i, en ocasions, han afavorit l’aprofundiment o eixamplament del camí. Els sediments arrossegats també són causa d’acumulacions extraordinàries a les rieres i torrents.

A més a més de la pavimentació amb formigó dels primers 110 metres, els treballs han inclòs la construcció d’un gual i el repàs del tram amb motoanivelladora. La inversió total per part del Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha estat de 14.878,69 euros.

Per a més informació sobre el Parc de la Serralada Litoral, podeu consultar la pàgina web i pàgina de Facebook. Així mateix, en aquest enllaç podeu descarregar-vos l'app Parcs Naturals i Itineraris Parcs amb tota la informació sobre el Parc, avisos i alertes, equipaments, etc.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Litoral,