Litoral
Amb la col·laboració de tècnics de la Societat Catalana d'Herpetologia

Seguiment del tritó verd a les basses del Parc en què es van alliberar larves

$urlFileEntry

Tritó verd adult. Autor: CPSL

14/03/2017

Des del 2010, al Parc de la Serralada Litoral es desenvolupa el Projecte de recuperació del tritó verd (Triturus marmoratus), que es duu a terme en col·laboració amb la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH).

Actualment, s’està realitzat el seguiment de les basses en les quals es van alliberar larves de tritó verd (Triturus marmoratus) els anys 2012 i 2013 per tal de comprovar si, ara que són adults reproductors, hi retornen per aparellar-se i fer la posta.

Gràcies a aquest control, que es realitza a partir del moment en què es fa fosc, el personal del Parc acompanyat per tècnics de la SCH han pogut comprovar a les basses de Vilassar de Dalt i de Vallromanes la presència, per primer cop, d’adults de femelles i de mascles.

Per la seva banda, a la bassa de Santa Maria de Martorelles s’ha confirmat que aquest punt d’aigua reuneix les condicions d’idoneïtat suficients per establir-hi una nova població de tritó verd. La primera detecció en aquesta bassa es va fer l’any 2015 i, dos anys després, s’hi continuen observant adults.

Durant els propers anys caldrà continuar amb aquest seguiment per tal d’assegurar que en aquests indrets les poblacions es consoliden.

Totes les basses estan situades en finques privades i cal esmentar la voluntat de col·laboració dels seus propietaris, els quals n’han facilitat l’ús i s’han interessat pel projecte. Gràcies a tots ells.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Categoria: Litoral, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi,