Marina
Us la podeu descarregar en format PDF

Es publica la guia 'Plantes de matollars i boscos' del Parc de la Serralada de Marina

$urlFileEntry

Aladern. Autor: Aloc

09/01/2019

En aquest interessant document divulgatiu trobareu descrits un bon nombre dels arbusts, arbres i lianes del Parc de la Serralada de Marina. Atès que la relació entre els hàbitats i la flora és ben estreta, les plantes s’han organitzat a partir dels hàbitats que caracteritzen o en els quals són abundants.

La descripció de cada espècie va acompanyada de la fotografia, l’explicació de la distribució i l’època de floració (fenologia). A tall de curiositat, en l’apartat d’observacions s’han descrit les propietats d’aquestes plantes, tot i que cal ser molt curosos a l’hora d’usar-les, especialment en els usos medicinals. El fullet inclou un glossari final.

Importància i ordre dels hàbitats

Un hàbitat es pot definir com un conjunt d’elements físics i biològics que apareixen associats al territori i que determinen el seu funcionament ecològic. Per tant, són clau per a la conservació de la biodiversitat ja que les espècies hi desenvolupen el seu cicle vital. La identificació dels hàbitats del Parc de la Serralada de Marina a una escala de detall 1:10.000 (Guardiola i Carreras, 2010) és prèvia a l’edició d’aquesta guia i n’ha facilitat la tasca d’ordenació i d’interpretació.

Relació dels habitats

· Bosquines i matollars de muntanya i d’ambients frescals de terra baixa.

· Bosquines i matollars termòfils mediterranis.

· Bosquines i matollars silicícoles mediterranis.

· Bosquines i matollars calcícoles mediterranis.

· Boscos caducifolis i planifolis.

· Boscos i bosquines de ribera de llocs molt humits.

· Bosquines mediterrànies de rambles i rieres humides.

· Alzinars i màquies d’alzina.

L’elaboració de la guia Plantes de matollars i boscos ha comptat amb la col·laboració d’Aloc Natura (responsables dels textos i les imatges) i dels alumnes de l’Institut Pompeu Fabra de Badalona.

Us recordem que al Parc no està permès recol·lectar plantes i que algunes poden estar fins i tot amenaçades i/o protegides per llei, per tant, tots som responsables de la seva conservació.

Per a més informació sobre les plantes que apareixen en aquesta publicació, podeu consultar el “Clic a clic. El Parc de la Serralada de Marina”, un joc interactiu de descoberta vegetal.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina, Altres publicacions, Guia de descoberta, Paisatge, Biodiversitat, flora, hàbitats, Divulgació, Webs, Publicacions,