Marina
El cost final de l’actuació ha estat de 7.445,20 euros

S'acaben els treballs de neteja de la llera de la riera de Can Zam

$urlFileEntry

Actuacions a la llera. Autor: XPN

19/07/2019

Els treballs han consistit en la neteja del torrent de Can Zam, situat al municipi de Santa Coloma de Gramenet, que recull una part de les aigües del vessant sud del Parc de la Serralada de Marina i es trobava reblert per llims i sorres, de manera que l'aigua no feia el recorregut adient sinó que sortia fora d'aquest i envaïa la calçada dels carrers del recinte de Torribera.

Aquesta neteja ha tingut com a objectiu fonamental reduir els elements que pertorben la funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectant els valors naturals, així com els diferents elements que el configuren, per obtenir la recuperació de la funcionalitat hidràulica de desguàs on aquesta ha estat pertorbada en el seu concepte d'avinguda, quan hi ha tempesta i plou.

Eliminació d'espècies al·lòctones

Tanmateix, s'ha aprofitat per fer actuacions d'ordenació vegetal encaminades a l'eliminació d'espècies al·lòctones, com ara la palmera de canàries (Phoenix canariensis) i l’ailant (Ailanthus altissima), entre les arbòries, i d’entre les arbustives, tant les autòctones com l’arítjol (Smilax aspera), l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’heura (Hedera helix), com d’altres d’al·lòctones, com la figuera de moro (Opuntia ficus-indica), el fals aladern (Phillyrea latifolia), la canya americana (Arundo donax) i la meravella (Ipomoea purpurea). S’han respectat exemplars ferms de llorer (Laurus nobilis) que hi ha prop de la llera canalitzada.

El cost final de l’actuació ha estat de 7.445,20 euros.

 

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, hàbitats, Gestió del medi,