Marina
Al Parc de la Serralada de Marina

Inici dels treballs de trituració de restes vegetals afectades per la plaga del 'Tomicus'

$urlFileEntry

Treballs forestals de trituració. Autor: XPN

08/07/2019

El Parc de la Serralada de Marina ha iniciat aquesta setmana els treballs forestals de trituració de les restes vegetals afectades per l’escolítid Tomicus destruens, un escarabat perforador que ataca els boscos de pins, especialment del Maresme i del Barcelonès, i que els deixa secs i els acaba matant. Aquesta actuació s’ha iniciat a les zones forestals de Santa Coloma de Gramenet,  concretament a l’àrea del camí dels Minerals - font de l’Alzina, continuarà pels voltants de Torre Pallaresa i Can Botinyà i finalitzarà a l’interior del recinte de Torribera.

Aquesta actuació, que suposarà un cost de gairebé 20.000 euros a càrrec del Consorci del Parc de la Serralada de Marina i de la Diputació de Barcelona, completa la iniciada per la Generalitat de Catalunya l’hivern-primavera del 2017-2018, quan es van detectar diverses zones afectades per aquest escarabat que començaven a ser preocupants. La plaga afectava no només els boscos del Maresme, sinó també els del Barcelonès, amb focus a Santa Coloma de Gramenet i Badalona, i també a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental.

Com a conseqüència d’aquests treballs tècnics i l’aportació d’una moció unànime de tots els grups polítics, promogut per la pressió de les entitats locals, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va sol·licitar la implicació de la Generalitat de Catalunya per tal de poder fer front a aquesta plaga.

A principis del 2019 i després de varies sessions de treball d’una comissió institucional en la qual van participar la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, es va aprovar un projecte d’actuació de 28 ha per part de la Generalitat, que s’executa entre els mesos de març i abril.

Tota la fusta extreta en aquesta actuació es va triturar en dues zones, una situada a l’aparcament de Can Botinyà, al camí de Sant Jeroni de la Murtra, i l’altra situada en una parcel·la del polígon El Bosc Llarg, de Santa Coloma de Gramenet. La fusta extreta en aquests treballs es va triturar in situ per fer-ne estella i poder-la fer servir en calderes de biomassa.

Un cop finalitzats els treballs forestals dirigits per la Generalitat de Catalunya, des de el Parc de la Serralada de Marina, juntament amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i amb la participació de les entitats, es veu la necessitat de triturar i eliminar molt més combustible acumulat per les feines forestals realitzades, així com fer un actuació “post-tomicus” a causa del context geogràfic en què es localitza aquest espai natural protegit, zona molt vulnerable per la pressió antròpica que suporta, per la proximitat de ciutats com Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona.

Així mateix, per l’històric d’incendis forestals produïts a la zona, l’equip tècnic del Parc de la Serralada de Marina va creure convenient realitzar aquesta actuació per minimitzar el risc que la vegetació acumulada i disponible d’aquella actuació, podria suposar davant un possible incendi forestal a la zona.

Davant d’aquesta situació, aquesta setmana s’han iniciat els treballs forestals de desbrossada de tot el material acumulat a la zona després de l’actuació feta per la Generalitat. Els treballs es realitzaran en les mateixes zones que s’han actuat amb el Tomicus, prioritzant l’eliminació de restes i triturat de les zones més freqüentades i situades en zones de pas de gent.

Les feines consisteixen en l’eliminació de les restes vegetals acumulades amb mitjans mecànics en totes aquelles zones on es pugui accedir, de manera que s’acumularan en cordons les restes vegetals a triturar i es passarà maquinària amb desbrossadora de martell perquè puguin quedar les restes vegetals el més triturades possible.

També es realitzaran treballs amb mitjans manuals en aquelles zones que els pendents així ho requereixin, de tal forma que amb l’ajuda de motoserres es realitzaran talls al brancatge més llarg per reduir-ne la seva mida i, posteriorment i amb l’ajuda d’una desbrossadora, triturar les restes perquè quedin repartides i ben triturades a la zona.

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Marina, Relleu, Paisatge, Biodiversitat, flora, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Diputació de Barcelona,