caes

Marina Conveni de col·laboració entre l'Associació Ecometta i el Parc de la Serralada de Marina

S'ha instal·lat una estació meteorològica a l'Oficina del Parc

18/11/2016

Arran d'aquest conveni de col·laboració, el Parc de la Serralada de Marina i l'Associació Ecometta col·laboraran conjuntament, per una banda, en la posada en funcionament d'una estació meteorològica a l'Oficina del Parc i, per una altra, en la recollida, emmagatzematge i utilització de les dades meteorològiques així com en la seva difusió a través de la pàgina web del Parc.

L'Associació Ecometta és una organització sense ànim de lucre que promou activitats relacionades amb el medi ambient mitjançant la col·laboració amb altres entitats científiques, privades o administracions que dissenya i edita material d'estudi en relació a temes meteorològics i organitza seminaris i altres activitats que tenen a veure amb els objectius educatius.

Atès que les dades meteorològiques són una part importantíssima de la informació bàsica per portar a terme projectes tant de restauració com de seguiment i millora en l'àmbit dels espais naturals, s'ha engegat la col·laboració entre el Parc i aquesta associació, una col·laboració que es materialitza, principalment, en la posada en funcionament d'una estació meteorològica a l'Oficina del Parc de la Serralada de Marina i la recollida i difusió de dades meteorològiques.

Ecometta compta amb una estació meteorològica Davis Pro 2 Plus, dotada d'anemòmetre i penell per mesurar la direcció i velocitat del vent, sensor de temperatura i humitat relativa de l'aire, pluviòmetre per mesurar la precipitació i la seva intensitat, sensor de radiació solar i ultraviolada. L'equip consta també d'una placa solar per a la seva alimentació i d'un sistema de wireless per a la seva comunicació amb la consola central i la seva connexió a l'ordenador. La càmera d'observació del cel és una cessió de l'empresa Alarmes Spitz de Barcelona, col·laboradora de l'Associació, i que es tracta d'una càmera Foscam FI9828W amb qualitat HD i amb transmissió tant per cable com per wireless amb visió de 360º.

compartir

Font de la informació: Ecometta i XPN

Categoria: Marina, general,