Marina
La inversió total serà de 44.495,40 euros

Comencen els treballs de restauració de talussos malmesos per l'escorrentia a Tiana

$urlFileEntry

Arranjament de talussos. Autor: XPN

22/02/2019

L’objecte principal d’aquesta actuació és minimitzar i evitar l’escorrentia de l’aigua al llarg dels talussos propers a pistes forestals i itineraris, per tal que l’aigua no faci malbé aquests ni les pistes forestals properes, que són les que acaben recollint totes les aigües superficials de les diferents zones. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant petites infraestructures (naturals o artificials i de petites dimensions) que permeten la circulació de l’aigua però a baixa velocitat i minimitzen així l’erosió que provoca l’aigua sobre pistes i talussos.

L’actuació es desenvoluparà en trams diferenciats: la zona de Ca l’Andreu i Can Montcerdà; punts diversos al llarg de la pista forestal camí d’en Mig d’Alella, on es desmarcaran els accessos a les dreceres, i el camí de l’Alegria, on també s’executaran treballs en aquest sentit.

L’actuació permetrà la millora de l’estructura del sòl i el control de l’erosió del tram mig, mitjançant aportació de terres i col·locació de rolls de control de l’escorrentiu amb fibra natural per evitar que l’aigua prengui camins preferencials i es pugi dissipar l’energia.

Es realitzarà també un arranjament dels talussos del camí del cementiri, principalment amb l’objectiu de refer el talús perquè agafi la propietat com a tal, per tal d’evitar que tot el sauló erosionat afecti la pista forestal i quedi retingut en la petita infraestructura proposada. A tal efecte es crearan petits pous de retenció de l’aigua i sediments així com desviacions lleugeres de la sortida de l’aigua amb rocalles d’entrada amb pedra.

Per últim, la millora del tram inicial de l’itinerari De la font de l'Alba a la Conreria”, en el seu inici a l’Observatori Astronòmic de Tiana, que comença amb un pas definit per una sèrie d’esglaons amb taulons de fusta, es consolidarà tota l’estructura del pendent per afavorir la infiltració, amb la reposició d’esglaons amb fusta de castanyers, que queden més naturalitzats que les típiques travesses de fusta i amb la desviació en forma sinuosa del sender per tal que l’aigua no baixi amb tanta força i erosioni tant el camí marcat.

La inversió total d’aquesta obra serà de 44.495,40 euros.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina,