Marina
S'eliminaran impactes i es millorarà l'estat ecològic i social del tram final de la riera

S'inicien les actuacions de millora al torrent de Vallençana

$urlFileEntry

Eliminació de canya. Autor: XPN

17/03/2017

El mes de març han començat les actuacions de millora del tram final del torrent de Vallençana, al municipi de Montcada i Reixac i dins l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina, promogudes pel Parc de la Serralada de Marina, l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci Besòs-Tordera.

L’actuació beneficiarà el tram final de la riera gràcies, principalment, a l’eliminació d’impactes, com la retirada d’arbres tombats o morts i l'eliminació d’espècies invasores com la canya americana (Arundo donax), la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) i el miraguà fals (Araujia sericifera), la millora de l’estat ecològic (potenciació de l’alocar, protecció dels marges en què es retiri la canya i plantació arbòria i arbustiva) i altres intervencions de millora en l’ús social de l’espai com l’eliminació de les dreceres generades, l’eliminació de deixalles dins de la llera, la tala de peus morts i el reperfilat de la pista.

Les actuacions es duran a terme en tres trams clarament diferenciats i estan finançades pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, compten amb el suport del Consorci Besòs-Tordera, i estan sent executades per l’empresa Naturalea.

El primer tram se situa a la zona boscosa des d'aigües amunt de Can Filaina fins a l'inici dels camps al marge dret. En aquest tram no caldrà que les actuacions siguin molt intervencionistes atès el bon estat de la vegetació circumdant, que afavoreix la millora de l’estat ecològic.

El segon tram discorre paral·lel als camps i finalitza al pont de la carretera BV-5001. És el tram més degradat i amb problemes erosius evidents, per tractar-se d’una zona amb una afluència de pas important i un nivell de trepig de persones i animals intens.

El tercer i darrer tram circula entre el pont de la carretera BV-5001 i la desembocadura al riu Besòs. La presència de canya és pràcticament constant als dos marges excepte en els punts en què hi ha agrupacions arbòries que pel fet de ser de port gran i generar ombra impedeixen que la canya s’hi estableixi.  Aquest darrer tram presenta talussos amb problemes d’erosió on s'hi actuarà per estabilitzar-los mitjançant una cobertura vegetal. 

La finalització d’aquest primer tram en què ha començat l’actuació està prevista pel mes d’abril.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, hàbitats, Gestió del medi,