Marina
Una de les zones amb més freqüentació del Parc

S'inicien les obres del Pla d'actuacions per a la millora paisatgística i ambiental de la vall de Betlem

$urlFileEntry

Eliminació de la cua de conill. Autor: XPN

21/02/2020

El Parc de la Serralada de Marina dirigeix des del passat dimarts 18 de febrer les obres d’execució d’aquest Pla, que forma part dels projectes que s'emmarquen en el conveni de col·laboració entre l'Obra Social 'la Caixa' i la Diputació de Barcelona per a la conservació dels espais naturals.

 

Les actuacions plantejades es realitzen al terme municipal de Badalona, a la vall de Betlem, en concret a la zona més pròxima a la masia del segle XV anomenada de Ca l’Alemany, on antigament es conreava horta, vinya i fruiters.

Aquesta zona és important no només des del punt de vista biogeogràfic i de biodiversitat, sinó també pel fet de tractar-se d’una de les zones amb una freqüentació més elevada dins del Parc de la Serralada de Marina, ja que es tracta d’una àrea de transició entre el Parc i les ciutats de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

Els objectius bàsics d’aquest Pla d’actuacions són els següents: disminuir la probabilitat d’ignició d’un incendi forestal; baixar la densitat de senders, eliminar amagatalls de vegetació i deixalles; eliminar plantes invasores com la canya, l’ailant i l’acàcia, i eliminar la cua de conill per potenciar l’hàbitat prioritari d’albellatge.

Per assolir aquests objectius s’han plantejat aquestes actuacions: treballs de millora forestal a la zona; extracció de les espècies invasores existents; retirada de les deixalles que puguin sorgir a causa dels treballs; control de la vegetació en zones estratègiques, i tancament i restauració de senders.

Eliminació de la planta invasora cua de conill

La retirada d’espècies invasores -especialment, la de l'anomenada cua de conill (Pennisetum vellosum)- és un dels elements més importants del projecte. La cua de conill és una gramínia perenne que forma denses mates de fulles allargades de color verd clar, amb beines amb marges membranosos. Reuneix les seves flors en espigues allargades (fins a 15 cm), molt denses, de color blanc gairebé pur i estarrufades de llargs pèls.

El focus de propagació i d'introducció d’aquesta gramínia ha estat, principalment, la jardineria urbana amb l’ajuda de la seva gran efectivitat en l'estratègia de dispersió de llavors, mitjançant el vent, de zones enjardinades pròximes a zones d’interès natural. De forma general es desenvolupa en zones obertes i marges de vies de comunicació, on suporta un ampli rang de condicions ambientals, fins i tot sòls poc fèrtils. Existeixen diferents espècies de Pennisetum i són considerades espècies molt invasores, capaces de tolerar condicions desfavorables i de modificar les condicions ecològiques dels llocs que colonitzen. Per tots aquests motius, és tan important erradicar o controlar aquesta planta a la zona d’actuació.

El pressupost d’execució de l’actuació material ascendeix a la quantitat de 34.998,29 euros.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina, Relleu, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Diputació de Barcelona, ODS,