caes

Montesquiu Per solucionar la problemàtica dels vehicles mal aparcats a la carretera

El Parc del Castell de Montesquiu crea un aparcament per accedir a l'ermita de Sant Moí i als Bufadors de Beví

17/04/2024

El Parc del Castell de Montesquiu estrena un nou aparcament a Santa Maria de Besora. Es tracta d’un nou espai per deixar els vehicles, amb 32 places, per accedir tant a l’ermita de Sant Moí com als Bufadors de Beví. Fa anys que aquesta zona pateix una problemàtica de mobilitat per la presència recurrent de vehicles mal aparcats a la carretera. El cost del total de les obres ha estat de 48.215,29 € i l'ha estat assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

La serra de Bufadors, al límit nord del Parc del Castell de Montesquiu, és una de les zones més visitades pels excursionistes al Bisaura. El fàcil accés des de la zona de Beví, al terme de Santa Maria de Besora, feia que molts caps de setmana, especialment a la primavera i a la tardor, la carretera de Llaés (Ripoll) estigués plena de vehicles aparcats a banda i banda. Això provocava problemes de mobilitat, especialment als vehicles agrícoles i vehicles grans. L’Ajuntament de Santa Maria Besora i la direcció del Parc del Castell de Montesquiu van advertir fa uns anys de la problemàtica creixent.

Per resoldre el problema, es va acordar fer una zona d’aparcament i es va determinar que la ubicació ideal era a l’entrada de la pista forestal que porta a la masia de Sant Moí des del coll de Llaés. En tractar-se d’un terreny de propietat privada va caldre signar un conveni de col·laboració a tres bandes: la propietat, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. L’any 2022 es va redactar el projecte i al 2023 es van iniciar les obres que s’han acabat a principis d’aquest any amb la col·locació d’uns arcs de ferro a l’entrada i sortida de l’aparcament.

Les obres han consistit en una desbrossada de la vegetació, un moviment de terres per deixar una única feixa amb un lleuger pendent transversal del 3 % i una estesa de tot-ú compactat a tota la superfície. S’ha fet també una delimitació de l’espai amb tanques de fusta tipus Guilleries, un marcatge de les 32 places d’aparcament amb tanques de fusta tipus Bisberrri i un marcatge lateral amb fustes a terra tipus Doñana. Finalment, s’ha fet una millora substancial de la pista que porta des de l’aparcament fins a la masia de Sant Moí, ja dins del Parc.

L'aparcament de Sant Moí té dos itineraris propers: SL-C 130 Sant MoíPR-C 214 Serra de Bufadors.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montesquiu, Turisme sostenible, Educació ambiental, ODS,